Programma

Verkiezingsprogramma 14 oktober 2018

Inleiding: We willen weer TROTS worden op Grimbergen

Hieronder kan u een beknopte versie van ons programma vinden. Klik telkens op de link om naar dat hoofdstuk te gaan. Wenst u liever het volledige programma (73 blz) te lezen, klik dan hier om het te downloaden (.pdf).

 1. Respect voor Vlaamse karakter en westerse waarden
 2. Betaalbaar wonen
 3. Grimbergen is geen stad
 4. Veilige gemeente
 5. Een milieuvriendelijke gemeente met leefbare wijken
  1. Ook het milieubeleid kan beter
  2. Wateroverlast en geluidsoverlast
  3. Leefbare wijken, propere woonkernen
 6. Een sociaalvoelende gemeente
 7. Kwaliteit voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
  1. Onderwijs: inzet op extra capaciteit en taalverwerving
  2. Ruimte voor de jeugd
  3. Grimbergen als cultuurgemeente
  4. Sportieve gemeente
 8. Een bedrijvige gemeente die toeristische troeven uitspeelt
  1. Handel en bedrijfsleven
  2. Toeristische troeven uitspelen – erfgoed koesteren
 9. Meer aandacht voor verkeersveiligheid, mobiliteit en openbare werken
 10. Een open, modern en professioneel bestuur
  1. Een open huis voor de Burgers
  2. Een professioneel bestuur: Grimbergen besturen als een “goede huisvader”