Veilige gemeente

Een versnelling hoger inzake veiligheid
 • Opvulling kaders Grimbergse politie en verbeteren van aantrekkingskracht Grimbergse politiekorps; hoger investeringsbudget voor veiligheidsaankopen
 • Meer blauw op straat door maximale overname administratief werk door burgerpersoneel en gemeentelijke diensten
 • Oprichting van een bemande politie-antenne in nieuw administratief gebouw Strombeek
 • Betere gemeentelijke ondersteuning van politie door oprichting van preventiedienst, veiligheidsplatform en cel Integrale veiligheid en Handhaving
 • Grotere inzet van burgemeester of schepen veiligheid inzake bestuurlijke handhaving (overlast, fraude, verloedering,…)
 • Betere samenwerking tussen politie en resp. verkeersdienst, milieudienst, GAS-ambtenaren, dienst ruimtelijke ordening en bevolking
 • Verdere uitbouw van Buurtinformatie-netwerken (BIN’s), in eerste instantie in zuidelijk Strombeek en Bever; oprichting BIN-Z voor zelfstandigen en bedrijven
 • Ondersteuning van de wijkwerking en de BIN’s door aanstelling van enkele gemeenschapswachten
 • Nultolerantie voor wie kwaadwillig overlast veroorzaakt en voor sluikstorters
 • Meer aandacht voor drugproblematiek, via preventiebeleid in de scholen, gerichte controles en inzet van politie in burger tegen drugdealers
 • Betere samenwerking met naburige korpsen via uitbouw Associatie Noordrand
 • Versnelde uitbouw ANPR-netwerk (slimme camera’s)
 • Creatie van een gemeentelijke veiligheidsapp, waarmee zaken gemeld kunnen worden en noodnummers gemakkelijker bereikbaar zijn