Programma

Verkiezingsprogramma 14 oktober 2012

Via deze link leest u ons gemeenteraadsprogramma voor de komende zes jaar. Het is een stevig werkstuk van zeventig bladzijden geworden, waarbij we voor ieder beleidsdomein een beknopte samenvatting geven van de actuele problemen waarmee we geconfronteerd worden en van het gemeentebeleid van de voorbije jaren. Daarna geven we telkens een overzicht van de oplossingen die we aanreiken.

Ons grootste probleem met het huidige CD&V/N-VA-VLD-bestuur is dat het zich al jaren laat kenmerken door een tergende traagheid, een verregaand amateurisme en een gebrek aan termijnvisie. In tal van belangrijke dossiers heeft het schepencollege verzuimd een voortrekkersrol te spelen en liet het zich de wet dicteren door ambtenaren, studiebureaus en andere besturen. Door dit zwakke beleid dreigen tal van kansen voor Grimbergen verloren te gaan.

Het bestuur ondergaat de verBrusseling en de verstedelijking van onze gemeente op een haast lijdzame wijze. Sterker nog: met het gemeentelijk structuurplan, de eerste voorstellen van het Masterplan voor Strombeek en het recente Integratiebeleidsplan worden deze fenomenen nog verder in de hand gewerkt. Dit bestuur bewijst enkel lippendienst aan het Vlaams karakter van onze gemeente; in de praktijk voert het een beleid dat de ontnederlandsing alleen maar verder in de hand werkt.

Wij willen met de ploeg van Vernieuwing het roer omgooien en van Grimbergen opnieuw een gemeente maken waarover met trots kan gesproken worden. Daarom hebben we zo hard aan dit programma gewerkt. We willen aantonen:

– dat we ambitie hebben om Grimbergen en alle deelgemeenten opnieuw op de kaart te zetten
– dat een lokaal bestuur wel degelijk een woonbeleid kan uitwerken
– dat een bestuur ten dienste moet staan van het algemeen belang in plaats van het eigenbelang van mandatarissen of van bepaalde lobbygroepen
– dat er in Grimbergen wel degelijk een professioneel beleid mogelijk is.

Daar willen we de komende jaren het beste van onszelf voor geven.

Bart Laeremans
Lijsttrekker Vernieuwing