VK2018

Beginselverklaring

Vernieuwing is een onafhankelijke Grimbergse ledenvereniging, zonder structurele banden met enige nationale partij of beweging. Vernieuwing bepaalt volledig autonoom haar politieke lijn en is aan niemand schatplichtig.

Onze betrachting is te streven naar een beter bestuur voor Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever en al onze wijken, waarbij wij ons laten leiden door volgende principes:

1. Grimbergen een Vlaamse Gemeente

We willen het eigen en dus Vlaamse karakter van onze wijken en van onze gemeente behouden, want het is de enige manier om de opslorping door de grootstad te voorkomen. We staan daarbij vanzelfsprekend open voor mensen met een anderstalige afkomst die de inspanning doen om zich te integreren en om Grimbergenaar te worden met de Grimbergenaars.

2. Betaalbaar wonen

We willen dat jonge Grimbergenaars hier kunnen blijven wonen of kunnen terugkeren en dat vergt dus een weldoordacht woonbeleid, met voorrang voor mensen met een lokale band. Betaalbaar wonen is een werkwoord en mag niet langer een holle slogan blijven.

3. Groene en landelijke gemeente

Wij willen het landelijk en groen karakter van onze gemeente absoluut vrijwaren en zelfs versterken. De open ruimte in onze gemeente moet dus zo veel mogelijk behouden blijven. En we willen tegelijk een leefbaar én zeker ook bereikbaar Strombeek-Bever, op mensenmaat.

4. Veilige gemeente

Wij willen een veilig Grimbergen, dat niet achterblijft ten opzichte van de buurgemeenten. Onze voorstellen voor camera’s, buurtinformatienetwerken en dubbele nachtpatrouilles werden opgepikt en omgezet in beleid, maar we zijn er nog lang niet.

5. Kwalitatief bestuur – propere handen

Wij willen in het bestuur bekwame, betrokken en integere mensen, die zich niet laten leiden door het eigenbelang, niet door het enge partijbelang maar door het algemeen belang, dat van Grimbergen en van onze inwoners.