Een sociaalvoelende gemeente

 • Centralisatie van alle gemeentelijke sociale diensten en know-how in het nieuwe Welzijnshuis; loketfunctie op afspraak voor mensen met beperkte mobiliteit in gemeentehuis, ’t Motje en WZC Den Bogaet
 • Handhaving en verbetering van de bestaande OCMW-dienstverlening in de nieuwe Welzijnsdienst; geen onrealistische uitbreiding met allerlei nieuwe opdrachten die gemeentelijke draagkracht te boven gaan (bv inzake gezondheidszorg)
 • Ontvangers van leefloon activeren via taalcursussen en taken van algemeen belang
 • Verdere uitbouw van de controle-cel die misbruiken en fraude moet tegengaan
 • Blijven zoeken naar mensen die onthaalouder willen worden; deze mensen voldoende ondersteunen en begeleiden; dienst onthaalouders omvormen tot volwaardig loket kinderopvang
 • Realisatie kinderdagverblijf in (te renoveren) pastorie Humbeek en voorziening kinderopvang in nieuwe verkavelingen
 • Seniorenzaken initiëren als aparte taak binnen het schepencollege
 • Verdere uitbouw van de seniorenraad als representatief orgaan, met vertegenwoor-digers uit alle wijken; betere promotie van activiteiten en verhoging subsidies
 • Vaste briefing van alle senioren over hun rechten, diensten en toelagen een jaar vooraleer zij 65 jaar worden
 • Betere promotie van het verenigingsleven, het culturele aanbod en sportactiviteiten voor senioren, via o.a. gemeentelijk infoblad, webstek en digitale nieuwsbrief
 • Blijven investeren in de zorg bij bejaarden thuis i.s.m. Vilvoordse Zilverpunt en thuiszorgverenigingen; optimalisering maaltijdbedeling
 • Verdere uitbouw en ondersteuning van het netwerk van vrijwilligers
 • Uitbouw van het aantal assistentiewoningen (serviceflats), in de eerste plaats in Strombeek-Bever en op de site van Ter Biest
 • Blijvende aandacht voor toegankelijkheid openbare gebouwen en weginfrastructuur voor mindervaliden; correcte indexatie van de gemeentelijke tegemoetkomingen
 • Focus op ontwikkelingshelpers die ter plaatse aan projecten werken