We willen weer TROTS worden op Grimbergen

We willen weer TROTS worden op Grimbergen

In de ruim zeventig bladzijden hierna leest u ons gemeenteraadsprogramma voor de komende zes jaar. Het is opnieuw een stevig werkstuk geworden, waarbij we voor ieder beleidsdomein een analyse geven van de actuele problemen en van het gemeentebeleid van de voorbije jaren. Daarna geven we telkens een overzicht van de oplossingen die we aanreiken. De concrete voorstellen worden samengevat in overzichtelijke kaders.

Niemand kan om de evidente vaststelling heen: de meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en Groen rollen vechtend over de straat. Deze aanhoudende strijd straalt af op het hele beleid. Maar daarnaast stellen we in Grimbergen op tal van beleidsterreinen een tergende traagheid vast, een verregaand amateurisme en een gebrek aan termijnvisie.
In een aantal belangrijke dossiers heeft het schepencollege verzuimd een voortrekkersrol te spelen, zodat anderen de leemte probeerden op te vullen. Dit was in de eerste plaats het geval in het dossier van het Eurostadion. Indien de vorige meerderheid duidelijke keuzes had gemaakt in het gemeentelijk structuurplan of indien het huidige schepencollege na kennisname van de Brusselse uitbreidingsplannen meteen kordaat had gereageerd in het belang van de gemeente (zoals Wemmel ons voordeed), dan hadden Grimbergen niet zoveel tijd, geld en energie moeten steken in dit absurde dossier.

Maar er zijn nog zoveel andere dossiers waar een visie ontbreekt. Of het nu gaat over het onderhoud van onze vijvers, van de (nochtans recent gerenoveerde) donjon van het Prinsenkasteel of van het schoolgebouw in de Prinsenstraat, van kerkhoven, wegen en voetpaden, telkens zien we een “steekvlampolitiek”: het gemeentebestuur komt in actie als het al heel erg laat is. Wat meer vooruitziendheid gekoppeld aan gezond verstand zou heel erg welkom zijn in Grimbergen.

Het gebrek aan een doordacht woonbeleid is het grootste pijnpunt van de huidige en vorige bestuursperiode. Bij verkiezingen heeft iedereen de mond vol van ‘betaalbaar wonen’, maar als het op beleid aankomt, stellen we een pijnlijke mislukking vast. Nochtans is de nood heel erg groot. We horen het langs alle kanten: jonge mensen trekken naar Zemst, Londerzeel, Opwijk en nog verder omdat de woonprijzen daar een heel stuk goedkoper zijn. Tegelijk is er een permanente instroom vanuit Brussel van mensen die vaststellen dat de woonprijzen hier goedkoper zijn dan deze in de grootstad. Op die manier ontstaat een opschuifbeweging, waarbij onze Grimbergse bevolking in de verdrukking komt. Vooral inzake wonen dient het roer dus echt wel omgegooid te worden.

Wij willen met onze ploeg van Vernieuwing van Grimbergen opnieuw een gemeente maken waarover met trots kan worden gesproken. Daarom hebben we zo hard aan dit programma gewerkt. We hebben de ambitie om Grimbergen en alle deelgemeenten opnieuw op de kaart te zetten en willen aantonen dat er in onze gemeente wel degelijk een professioneel beleid mogelijk is. Daar willen we de komende jaren het beste van onszelf voor geven.

Bart Laeremans
Lijsttrekker Vernieuwing
Karlijne Van Bree
Voorzitter Vernieuwing

PS: Suggesties ter aanvulling of ter verbetering van ons programma zijn meer dan welkom, via onze webstek of bij een van onze mandatarissen of kandidaten.