Respect voor Vlaamse karakter en westerse waarden

  • Complexloze verdediging van het Nederlandstalig karakter van onze gemeente, zowel in onze gemeentelijke diensten en onze bedrijven als in het straatbeeld
  • Veel meer inspanningen om jongeren met een lokale band aan te moedigen hier te blijven wonen, onder meer via een doordacht woonbeleid
  • Meer aandacht voor het niveau van het Nederlands in de lagere scholen, o.a. door een betere omkadering en taalbadklassen
  • Taal- en inburgeringscursussen ook aanmoedigen voor mensen die daartoe niet wettelijk verplicht zijn; handelaars en bedrijven meer aanmoedigen om anderstaligen te helpen bij hun integratie en taalverwerving
  • Blijvende waakzaamheid voor een Nederlandstalig straatbeeld
  • De sportclubs kunnen voor jongeren een unieke kans betekenen om al spelenderwijs Nederlands te leren; de gemeente moet hierover waken en een actief beleid van taalpromotie voeren
  • Meer aandacht en een behoorlijke programmatie voor de gemeentelijke Guldensporenviering, naar het voorbeeld van de vroegere Kasteelfeesten
  • Humaan en degelijk onderbouwd integratiebeleid, waarbij de westerse waarden en vrijheden centraal staan
  • Zeer kritische ingesteldheid tegenover en zeker geen voorkeursbehandeling voor fundamentalistische groepen; tegengaan van segregatie en gettovorming
  • Gelijkberechtiging van man en vrouw onvoorwaardelijk verdedigen; tegengaan van discriminatie op basis van geslacht of geaardheid; geen hoofddoeken in onze scholen en gemeentelijke diensten