Betaalbaar wonen

 • Aangepast woonplan uitwerken dat de echte woonnoden van de Grimbergenaars in kaart brengt en duidelijk maken welke antwoorden hierop worden gegeven
 • Concrete doelstellingen vooropstellen en een realistische timing uitwerken
 • Actief gemeentelijk woonbeleid via de oprichting van een lokale woonregie, die op strategische plaatsen panden en gronden opkoopt, zodat gemeente trekker kan worden van vernieuwend woonbeleid
 • Actiever gebruik maken van het gemeentelijk voorkooprecht
 • Op permanente basis blijven zoeken naar interessante locaties waar groepsprojecten kunnen gestart worden i.s.m. Vlabinvest
 • Realisatie van Bindend Sociaal Objectief via gezonde mix van middenklaswoningen van Vlabinvest en sociale woningen, met voorrang voor mensen met lokale band
 • Veel meer rekening houden met de draagkracht van de omgeving bij nieuwe woonprojecten, in het bijzonder in het Beigemveld, in de Mierendonk (Spiegelhof) en aan de Luitberg
 • Bezwaarschriften van de bevolking grondig lezen en alternatieven ernstig nemen, zodat procedures worden vermeden
 • Woonproject voor mensen met lokale band op OCMW-grond Rodepoortstraat
 • RUP Borcht en Potaarde niet verder op de lange baan schuiven; evenwichtig plan uitwerken in functie van de Grimbergse behoeften en met inspraak bevolking
 • Voorkeur voor eengezinswoningen in plaats van appartementen, om jonge gezinnen duurzaam aan Grimbergen te kunnen binden
 • Aandacht voor senioren via groter aanbod betaalbare serviceflats
 • Aanmoedigen van nieuwe woonvormen (zoals kangoeroewonen), maar tegengaan van illegaal opdelen van woningen
 • Betere samenwerking met lokale vastgoedkantoren, zodat Grimbergse aanbiedingen eerst in Grimbergen zelf bekend raken