Grimbergen is geen stad

 • Aanpassing van het gemeentelijk structuurplan, waarbij volgende principes centraal staan:
  • maximaal behoud van het landelijk karakter van Grimbergen
  • behoud van een leefbaar, voorstedelijk Strombeek, op mensenmaat
  • tegengaan van hoogbouw, inzet op eengezinswoningen
  • tegengaan van de druk van Brussel en van verkantoring
  • verhoging bouwlagen enkel wanneer dit kadert in een doordacht woonbeleid en in harmonie blijft met de omgeving
 • Nieuwe lintbebouwing tegengaan en waar mogelijk voorkomen via grondruil
 • Bij bouwprojecten en verkavelingen veel meer rekening houden met de leefbaarheid en met de voorstellen vanuit de buurt
 • Uitwerken van een RUP voor én realisatie van een volwaardig park van 3 hectare aan de Potaarde, gekoppeld aan een leefbare woonwijk met eengezinswoningen
 • Opstellen van Masterplan voor Parking C, waarbij de parkeerfunctie gecombineerd wordt met functies die een meerwaarde betekenen voor de Vlaamse Noordrand (openbaar vervoer, tewerkstelling,…); stevige groene buffer langsheen de Ring
 • Geen hotel of kantoren, wel woonfunctie voor site Kon. Schenking Nieuwelaan
 • Behoud van publieke groene buffer aan Acacialaan als sport- en speelzone voor de gemeenteschool en de jeugdverenigingen
 • Fraaie groene inkom en parkeerruimte tussen Antwerpselaan en Villegasstraat
 • Behoud van open ruimte rond Beigem en Humbeek, maar met een correcte vergoeding voor de eigenaars op basis van de aangepaste Vlaamse wetgeving
 • Doordacht en alert ruimtelijk beleid in functie van de betonstop, met correct evenwicht tussen belangen van de eigenaars en het algemeen belang.