Een bedrijvige gemeente die toeristische troeven uitspeelt

Handels- en bedrijfsvriendelijke gemeente
 • Het gemeentebestuur moet opnieuw opkomen voor de bereikbaarheid van de handelscentra: geen doorknip van de hoofdassen en voorzien in voldoende parkeerruimte, zeker in Strombeek-Bever
 • Beter onderhoud en voldoende verfraaien van de handelskernen
 • Invoeren van zones voor kortparkeren; doen respecteren van de blauwe zones
 • Activeren van de werking van de middenstandsraad en takenpakket uitbreiden tot het ruime economische leven in de gemeente; werking uitbreiden tot alle deelgemeenten en wijken, met bijzondere aandacht voor Strombeek
 • Uitwerken van de nuttige voorstellen uit het detailhandelsplan op vlak van o.a. promotie en afbakening handelskernen
 • Grotere betrokkenheid van handelaars en bedrijven bij wegeniswerken ; veel betere communicatie en vast aanspreekpunt binnen de gemeente
 • Oprichting van een Grimbergs overleg- en adviesplatform voor ondernemers
 • Uitwerken van een Masterplan voor de bedrijvenzone en woonzone aan de Oostvaartdijk en een doordachte uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Waardbeek; geleidelijke ontwikkeling, uitsluitend voor Grimbergse bedrijven
 • Uitbouw van een professioneler digitaal bedrijvenloket met interactieve werking
 • Hedendaagse digitale handels- en bedrijvengids, naar het voorbeeld van Zemst
 • Stimuleren van Fenikswinkelen en gemeentelijke cadeaubon
 • Een gedreven schepen van Middenstand
 • Aanmoediging en bijstand van jonge landbouwers
Toeristische troeven uitspelen en erfgoed koesteren
 • Samen met horeca en deskundigen een toeristische visie ontwikkelen voor Grimbergen, zodat Grimbergen als ‘sterk merk’ op de kaart kan gezet worden
 • Uitstraling geven aan Grimbergen, met verwelkomingsborden en eigentijds, interactief luik op de website, met degelijk overzicht van rijk toeristisch aanbod
 • Werken aan een degelijke toeristische gids, met goed uitgebouwd wandel- en fietsnetwerk; uitbouw en verbetering van ons trage wegennetwerk
 • Realisatie van natuureducatief centrum; grotere betrokkenheid van onze scholen bij Mot en Mira
 • Meer aandacht voor historisch verleden en heemkundige sites in onze scholen
 • Oprichting van een Vaste Commissie voor Monumenten, Erfgoed en Landschappen, waar alle geïnteresseerden (deskundigen, historici, architecten …) worden samengebracht, informatie wordt uitgewisseld en dossiers worden voorbereid
 • Opmaak van een prioriteitenlijst van gebouwen die dringend bescherming behoeven
 • Hedendaagse databank van onze monumenten, erfgoed en patrimonium op de gemeentelijke webstek
 • Eindelijk weer een fatsoenlijke belichting van de abdijkerk
 • Organiseren van architectuurwedstrijd bij realisatie belangrijke gebouwen
 • Betrokken schepen voor erfgoed en monumentenzorg