Zwembad Pierebad

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Vanaf 1 mei werden de nieuwe openingsuren van het zwembad “Pierebad” van kracht. Nu iets meer dan een week later komt behoorlijk wat kritiek op deze nieuwe situatie. Zo zou het aantal uren voor bezoekers te beperkt zijn geworden en zijn er soms nog scholen aanwezig tijdens deze uren. Hierdoor is er maar 1 baan ter beschikking voor de bezoekers wat veel te weinig is.

Ik vermoed dat het inperken van de uren te wijten is aan een grotere aanvraag van lestijden door scholen alsook een tekort aan redders.

Daarom had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

– Hoeveel scholen uit de buurt maken gebruik van het zwembad van Strombeek?
– Wat is de verdeling van het aantal uren per school?
– Dienen de redders mee toezicht te houden tijdens deze lessen? Zo ja, hoeveel?
– Over hoeveel redders beschikt de gemeente momenteel en hoeveel heeft zij er tekort?
– Is dit een voorlopige regeling, ten gevolge van het tekort aan redders, dan wel bedoeld voor een lange termijn?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Antwoord van de gemeente:

Facebooktwitter