Sint-Amandsplein Strombeek-Bever

Geachte Burgemeester,

Gisteren werd op de gemeenteraad tijdens de bespreking van de heraanleg van het centrum van Strombeek de indruk gewekt dat het ontwerp inzake het Sint-Amandsplein in overeenstemming zou zijn met het Mobiliteitsplan, dat in 2014 werd goedgekeurd. De schepen van mobiliteit verwees expliciet naar circulatieplan voor Strombeek, dat een onderdeel vormt van het Mobiliteitsplan.

Ik heb daarop duidelijk gevraagd of het de bedoeling is dat het Sint-Amandsplein voor auto’s enkel nog bereikbaar zou zijn vanuit de Strombeeklinde, waarop door u bevestigend werd geantwoord. Er werd door de schepen verwezen naar de website van de gemeente, waar de plannen kunnen ingeladen worden.

Ik heb dit nagekeken en zowel de tekst als de plannen geven mij gelijk. We lezen op blz 51 van het Mobiliteitsplan:

De attractiepolen en de parking aan het gemeenteplein (OCMW, CC,…) moeten voor het gemotoriseerd verkeer goed bereikbaar blijven via de meest logische invalsweg.
o Het gemeenteplein wordt verkeersluw gemaakt, het is enkel toegankelijk voor het openbaar vervoer en voor de bereikbaarheid van de pleinen met parkeergelegenheid.
o Binnen de verkeersvrije zones zijn lijnbussen toegelaten (gele pijlen).
o De parking op het Sint-Amandsplein wordt bereikbaar via Strombeeklinde en de Ringlaan.

Op blz 52 lezen we bij het grafische plan dat de gele pijlen betekenen dat de betrokken straten “enkel toegankelijk zijn voor openbaar vervoer en parkings”.
Dit geldt dus ook voor de parking op het Gemeenteplein, zoals wij al meermaals bepleit hebben.

Dit betekent dat de plannen zoals ze gisteren werden goedgekeurd voor het Sint-Amandsplein (uitsluitende toegankelijkheid voor busverkeer) strijdig zijn met het Mobiliteitsplan.

Ik wil erop wijzen dat het zeer belangrijk is dat de parking van het Sint-Amandsplein (die met een terugval van 37 plaatsen o.i. te veel wordt ingekrompen) bereikbaar blijft voor mensen die van Grimbergen komen en van de noordelijke helft van Strombeek. De plannen die nu voorliggen zijn nefast voor de handelaars en de school en zullen leiden tot sluipverkeer.

Graag vernam ik op welke wijze dit kan worden rechtgezet. Zal het plan worden aangepast?
Of bent u van oordeel dat het Mobiliteitsplan niet moet worden gerespecteerd?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Facebooktwitter