[EA] Wegomlegging in Beigem n.a.v. de werken ter hoogte van de Meerstraat

We vernemen dat de wegomlegging in Beigem n.a.v. de werken ter hoogte van de Meerstraat niet optimaal is.

Met name in de Hof van Obbergenstraat is er slechts een beperkt parkeerverbod ingesteld, aan de uiteinden van de straat. Hierdoor kan er op een groot stuk slechts in één richting tegelijk gereden worden.

De omleiding heeft betrekking op een heel groot aantal voertuigen, waaronder vrachtwagens en bussen, die mekaar zouden moeten kruisen.

Dit leidt tot moeilijkheden, opstopping en gevaarlijk rijgedrag. Sommige automobilisten rijden op het voetpad, waardoor ze voetgangers in moeilijkheden brengen.

Een volledig parkeerverbod dringt zich derhalve op. Gezien de nabijheid van twee parkings, kan dit voor de bewoners niet zo problematisch zijn. Elders op het traject (Beigemsesteenweg, Parklaan) is er wel een parkeerverbod.

Voorstel

De gemeenteraad stelt voor dat een tijdelijk parkeerverbod wordt ingesteld in de volledige Hof Van Obbergenstraat.

Bart Laeremans

Facebooktwitter