Rodepoortstraat

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Betreft: Parkeerproblematiek & verkeersveiligheid Rodepoortstraat

Het is alom gekend dat er een parkeerprobleem is in het centrum van Strombeek-Bever. Door nu dagelijks een omleiding te moeten volgen voor de werkzaamheden in de Grimbergsesteenweg ben ik op een gevaarlijke situatie gebotst op het kruispunt Brouwerijstraat / Rodepoortstraat. Hierdoor ben ik de situatie ter plaatse nader gaan bekijken om een oplossing te vinden. Mijn voorstel tot wijzing zou niet enkel de veiligheid van het kruispunt verhogen maar ook een hele maand lang meer parkeerplaatsen creëren.

Schets van de huidige situatie:

In de Rodepoortstraat wordt er beurtelings geparkeerd. Vanaf 16 t/m 31 moet men parkeren aan de zijde van sporthal Vertommen en de rest van de maand aan de overzijde. Wanneer voertuigen aan het begin van de maand in deze straat parkeren, staan zij met hun voertuig tot op de hoek met de brouwerijstraat.

Voertuigen en fietsers die op dat ogenblik de brouwerijstraat komen uitgereden, hebben haast geen zicht op de voertuigen komende uit de rechterzijde van de Brouwerijstraat. Dit zorgt voor een zeer gevaarlijke situatie.

Fietsers moeten ook extra uitwijken voor de geparkeerde wagens indien zij rechts de Rodepoortstraat wens in te rijden, wat ook niet veilig is.

Voorstel:

Het beurtelings parkeren in de Rodepoortstraat afschaffen (of toch zeker vanaf de Brouwerijstraat tot het einde van de Rodepoortsite) en enkel parkeren toelaten aan de zijde van sporthal Vertommen. Hierdoor vergroot men de zichtbaarheid voor het verkeer komende uit de Brouwerijstraat.

Men zorgt door deze nieuwe situatie ook voor meer parkeerplaatsen in de Rodepoortstraat aangezien er ter hoogte van de site geen gebouwen en dus ook geen garages zijn. De bewoners aan de overzijde, die over een garage beschikken, kunnen dan ook veiliger hun garage uitrijden doordat de zichtbaarheid verhoogt.

Indien de beperkte commissie Infrastructuur en Omgeving instemt met deze wijziging, stel ik dan ook voor om alle bewoners door middel van een brief op de hoogte te brengen van deze wijziging.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
gemeenteraadslid

Antwoord gemeente:

2e antwoord gemeente:

Facebooktwitter