Vuile toestand Maalbeek

Geachte Burgemeester,

Hierbij enkele foto’s van de Maalbeek ter hoogte van het brugje aan het kanaal. De situatie is er werkelijk ontluisterend.

Ik neem aan dat de provincie moet instaan voor het zuiver houden van de beek.

Heeft de gemeente ter zake enige verantwoordelijkheid?

Kan bij de provincie worden aangedrongen dringend het nodige te doen en te werken aan een structurele oplossing?

Met dank voor uw bericht,

Bart Laeremans

Foto 1:

Foto 2:

Facebooktwitter