[PM] Wordt de kanaalzone Verbrande Brug de afvalvallei van Vlaams-Brabant?

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 16 december heeft raadslid Eric Nagels stevig uitgehaald naar het Grimbergs schepencollege, dat recent een milieuvergunning op proef uitreikte voor een nieuw opslag- en verwerkingsbedrijf voor bouwafval aan de Gerselarendries, nabij de Oostvaartdijk aan de Verbrande Brug. Onze fractie ‘Vernieuwing’ is niet te spreken over dit zoveelste afvalbedrijf dat mag rekenen op een vergunning van het Grimbergs gemeentebestuur.

Het betrokken bedrijf ligt in een zone voor ‘werken en wonen’ op amper 60 meter van een reeks woningen. Het was op een volstrekt illegale wijze gestart met het aanvoeren en verwerken van grote hoeveelheden bouwafval en veroorzaakte daarbij zelfs in het midden van de nacht en in het weekend zware geluidsoverlast. Ondanks deze negatieve ervaringen en 41 bezwaarschriften van naburige bewoners, heeft het schepencollege het ‘voldongen feit’ aanvaard en een ruime uitbatingsvergunning toegestaan.

De schepen van Milieu (Eddy Boelens van Groen) voert aan dat de toegekende hoeveelheden lager liggen dan hetgeen was gevraagd, maar dan nog gaat het om zeer grote volumes op een relatief beperkt terrein, zodat er fors in de hoogte zal worden gestapeld (990 m³ uitgegraven grond, 990 m³ inert materiaal, 45 ton specifiek afval,…). Haast onvermijdelijk zullen er op deze stapels afval ook asbestresten terecht komen. Dagelijks worden er 12 grote vrachtwagens met afval verwacht, die over de smalle Oostvaartdijk zullen moeten rijden.

Vernieuwing is vooral bevreesd voor de overlast van geluid en trillingen (droppen van containers, schrapen van bulldozers, …) die van ’s morgens tot ’s avonds zal aanhouden. Hoogst eigenaardig is dat het bedrijf dit lawaai al vanaf 7 uur ’s morgens zal mogen produceren, terwijl in de aanvraag nog sprake was van 8 uur.

Vernieuwing is van oordeel dat er nabij de Verbrande Brug vandaag reeds meer dan genoeg bedrijven aanwezig zijn voor afvalverwerking, waaronder drie grote breekwerven. Er was dus helemaal geen behoefte aan een bijkomend afvalbedrijf, zeker niet in de tot vandaag nog rustige Gerselarendries.

Industriële voorhaven van Brussel
Donderdag werd op de gemeenteraad ook een akkoord besproken tussen de Vlaamse overheid, de NV ‘Waterwegen en Zeekanaal’, Vilvoorde en Grimbergen. Dit akkoord houdt in dat ‘Waterwegen en Zeekanaal’ de enige wegbeheerder wordt van het traject Industrieweg-Verbrandebrugsesteenweg-Kareelstraat-Humbeeksesteenweg-Fabriekstraat-Brusselsesteenweg,
waardoor in de praktijk een lange omleidingsweg wordt gecreëerd voor het intensieve zware vrachtverkeer dat momenteel rechtstreeks via de Westvaartdijk naar de Verbrande Brug rijdt.

De woonwijk van de Verbrande Brug zal hierdoor heel wat meer overlast krijgen dan vandaag. Daarbij werd nog niet eens afgedwongen dat Waterwegen en Zeekanaal de noodzakelijke heraanleg van dit traject zal bekostigen.

In ruil voor deze beheersoverdracht mag Zeekanaal binnen afzienbare tijd de Westvaartdijk tussen de Fabrieksweg en de Industrieweg afsluiten, zodat een nieuwe kade wordt gecreëerd van 1 km lang en alle bedrijven er rechtstreeks toegang krijgen tot het kanaal. Ook aan de Oostvaartdijk wordt op termijn zo’n rechtstreekse toegang voorzien.

Hierdoor zal het uitzicht van de kanaalzone in Grimbergen drastisch veranderen. Onze gemeente wordt meer dan ooit de industriële voorhaven van Brussel. Terwijl Vilvoorde zijn industriegebied langs het kanaal systematisch omvormt tot woongebied, doet Grimbergen helaas precies het tegenovergestelde.

Wij vinden dit volstrekt onbegrijpelijk, zeker met zogeheten ‘Groenen’ in het bestuur.
Ook hiertegen heeft raadslid Eric Nagels tijdens de gemeenteraad met klem geprotesteerd.

Bart Laeremans
Fractieleider Vernieuwing

Facebooktwitter