Gemeentelijk Infomoment Masterplan Strombeek

Uiteenzetting van de gemeente:
Vandaag informeerde de gemeente Grimbergen haar inwoners opnieuw over het nieuwe Masterplan voor Strombeek. Zo’n 150 inwoners kwamen bijeen om te horen wat men van plan is met Strombeek-Bever. In de korte inleiding werd duidelijk dat heel wat onderdelen van het Masterplan op de lange baan geschoven worden en dat er voorkeur gegeven wordt aan het mobiliteitsplan.

Het mobiliteitsplan vormt een uitdaging om het cultuurcentrum, de scholen en de parkeergelegenheid te verzoenen met het aangenamer maken van de dorpskern van Strombeek centrum voor zowel de inwoners als voor de ’trappers’ en de ‘stappers’. Concreet wil de gemeente Grimbergen de geplande Aquafinwerken die op de as Kloosterstraat-Wemmelsestraat-Jan Mulsstraat gepland zijn, inplannen in het Masterplan. Deze werken zijn gepland in het tweede kwartaal van 2016. Ook de Poststraat en de Meisestraat zullen in dit kader aangepakt worden.

Het gedeelte dat vandaag besproken wordt, betrof de publieke ruimte. Hiermee bedoelt men het Gemeenteplein, het Sint-Amandsplein en de hiertussen gelegen Victor Soensstraat en Wemmelsestraat. Op beide pleinen zal een dertigtal plaatsen sneuvelen en de parking aan de frituur tegenover het CC verdwijnt. Deze verdwenen plaatsen worden deels gecompenseerd in de Nieuwelaan. Voorts zal men de parkeerplaatsen omgeven met hoog gras, zodat de parkeergelegenheid geen centrale plaats op het plein inneemt. Het overig gedeelte van de pleinen wordt ingevuld met grind waar men bomen op zal planten.
Het Sint-Amandsplein zal in een geleidelijke helling aangelegd worden, opdat de Sint-Amandskerk deel zal uitmaken van het Sint-Amandsplein. De Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat worden beiden eenrichtingsstraten, zodat het auto- en busverkeer ontdubbeld wordt.

Vragen uit de zaal:
Als eerste kwam de Treft aan de beurt. In het mobiliteitsplan wordt het gedeelte Strombeek-Bever aan de andere kant van de A12 vergeten. De schepen van mobiliteit beloofde wel om hier aandacht aan te besteden, aangezien er veel overlast is door evenementen en sluipverkeer.

De volgende vraag betrof het gebrek aan communicatie van de gemeente. De gemeente had de infovergadering geafficheerd in het gemeentelijk infoblad en aan de gemeentelijke infoborden. De vragenstelster vroeg uitdrukkelijk om briefwisseling wat het gemeentebestuur afwees.
Voorts vroeg de vrouw naar de situatie voor de pendelaars. De auto wordt uit het centrum geweerd en op de verzadigde hoofdbanen geduwd. Volgens de vertegenwoordigster van het studiebureau Grontmij was het extra verkeer perfect mogelijk op de Sint-Annalaan/Romeinsesteenweg.

De derde vraag kaderde in de budgettering van het Masterplan. Aangezien de gemeente meermaals in de media komt als slechte leerling qua schulden, werd de vraag gesteld hoe de gemeente dit ging betalen. Mevrouw de burgemeester was nogal karig in haar antwoord, al kwam er wel een duidelijker antwoord van de gemeente. Jaarlijks wordt 7,5 miljoen à 10 miljoen euro voorzien voor openbare werken dat deels naar de bovengenoemde werken zal gaan.

De volgende vragen evolueerden allemaal in de richting van de parkeerproblematiek in het centrum van Strombeek. In de huidige plannen vallen er parkeerplaatsen weg, terwijl het aantal inwoners van Strombeek-Bever groeit. Dat baart duidelijk heel wat inwoners zorgen. De gemeente is wel van plan om de parking aan de Baalhoek op te kopen en heeft ideeën om om aan de Rode Poort en de Koninklijke Schenking op termijn ook parkeergelegenheid te voorzien.

Als laatste kwam een vraag in verband met de Strombeeklinde die net helemaal heraangelegd is. Men heeft hier een brede laan van gemaakt die een centrale toegangsweg vormt voor Strombeek. In de nieuwe plannen wordt het verkeer geweerd uit het centrum waardoor er overcapaciteit op de Strombeeklinde ontstaat. De gemeente betreurt dit, maar voorziet wel dat de bussen van De Lijn niet meer langs de Sint-Amandsstraat zal rijden, maar langs de Strombeeklinde.

Al uw opmerkingen inzake het masterplan kan u kwijt bij ruimtelijke.ordening@grimbergen.be

Wim Missotten
Verantwoordelijke nieuwsbrief & sociale media

Facebooktwitter