Woonwagenbewoners te Strombeek-Bever

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Sinds anderhalve week verblijft een groep woonwagenbewoners op een grasveld op de hoek van de Romeinsesteenweg en de Boechoutlaan en dit pal aan de autosnelweg A12. Ze zitten vrij goed verscholen achter bomen en struiken maar zijn duidelijk zichtbaar vanop de A12. (zie foto’s)

Ik wou daarnet even de toestand van dichtbij gaan kijken maar mijn aanwezigheid was duidelijk niet gewenst want ik werd zeer snel wandelen gestuurd.

– Was de gemeente en de politie al op de hoogte van het verblijf van deze woonwagenbewoners?
– Zo ja, werden deze mensen aangemaand om te vertrekken of werden er afspraken gemaakt? Zo ja, wanneer is dit vertrek voorzien? Zo neen, kan dit dan spoedig gebeuren aub?
– Werd reeds overwogen om dit terrein minder toegankelijk de maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van paaltjes op het pad dat toegang geeft tot dit terrein en enkele betonblokken zodat men ook niet via het kleine graspleintje het terrein kan oprijden? (zie schets helemaal onderaan = foto 1 met paaltjes + betonblokken)

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 1 maar dan met paaltjes + betonblokken:

Antwoord van de gemeente:

Facebooktwitter