[PM] Eurostadion: Vlaamse regering moet zich laten leiden door principes van behoorlijk bestuur en door gezond verstand

De Grimbergse gemeenteraadsfractie Vernieuwing heeft kennis genomen van de beslissing van Ghelamco om alle aanvragen in te trekken en een nieuwe procedure te starten, rechtstreeks bij de Vlaamse regering.

Vernieuwing is niet verwonderd over dit maneuver: ons beroep inzake de buurtweg en de afwezigheid van een mobiliteitsconvenant maakten het voor de deputatie onmogelijk om de bouwaanvraag anders te behandelen dan de aanvraag voor de milieuvergunning. We zijn blij dat we met onze acties (waaronder talloze bezwaarschriften) zowel lokaal als provinciaal konden bijdragen tot het verdwijnen van ieder draagvlak voor dit megalomane Brusselse project. Uiteraard staan we klaar om ook inzake de nieuwe procedure karrevrachten gefundeerde bezwaarschriften te laten indienen.

Ook de Vlaamse regering dient zich in het dossier van het Eurostadion te laten leiden door de principes van behoorlijk bestuur en gezond verstand. Het zou onbegrijpelijk zijn dat de Belgische deelname aan drie tot vier wedstrijden in een Europees voetbalkampioenschap voor de Vlaamse regering zwaarder zou wegen dan het voorkomen van een permanent verkeersinfarct op de belangrijkste slagader van het land.

Evenmin zou het te vatten zijn dat de Vlaamse regering een project zou steunen dat de verstedelijking en de verfransing van de Vlaamse Rand fors in de hand zou werken. Dit zou volkomen haaks staan op de intenties en engagementen uit het Vlaams regeerakkoord inzake de versterking van het Vlaams en groen karakter van onze streek. Hiermee zou de hele Vlaamse regering haar geloofwaardigheid verliezen.

Vernieuwing belooft in ieder geval stevig juridisch weerwerk indien er onbegrijpelijke beslissingen zouden genomen worden.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter
0476 46 98 85
bart.laeremans@vernieuwing.org

Facebooktwitter