Wateroverlast Dressaertlaan

Geachte Burgemeester,

Na de hevige regenval van 20 juni heeft zich in de Dressaertlaan een opmerkelijke vorm van wateroverlast voorgedaan: de kolken trokken geen water meer en de hele straat liep onder.
Alle garages die wat lager gelegen waren, stonden blank. Tegelijk was er ook druk vanuit de riolering: in de garages waren de deksels naar omhoog geduwd en was er rioolwater binnengestroomd.

Deze woningen zijn gebouwd vanaf het eind van de jaren ’60. Tot voor de Aquafinwerken hebben deze mensen nooit te kampen gehad met wateroverlast. Sindsdien was er een eerste probleemsituatie op 13 augustus 2015. Ditmaal was de overlast evenwel veel erger. Nochtans was de regenval niet dramatisch zwaar: andere watergevoelige gebieden van Grimbergen hadden ditmaal veel minder overlast.

Terecht denken de inwoners dan ook dat de problemen te maken hebben met het nieuwe afwateringssysteem van Aquafin. Ofwel is er een gebrekkige aansluiting met de verzamelbuis ter hoogte van huisnr. 87 richting collector, ofwel is deze buis te klein of verstopt, ofwel is de aansluiting met de collector gebrekkig. Laatste mogelijkheid is dat de collector zelf onvoldoende laag zou liggen.

De inwoners hebben u eind jullie een collectief schrijven gestuurd met een reeks handtekeningen. Daar op hebben de gemeentediensten de slikkers laten reinigen en de greppels laten uitkuisen (dat laatste is nog steeds bezig).

De inwoners vragen daarnaast dat samen met Aquafin en buurgemeente Vilvoorde een onderzoek wordt gevoerd naar een eventuele verstopping en naar het functioneren van het gehele systeem. Zij wensen bij dit onderzoek van nabij betrokken te worden. Een logische vraag.

Kan dit onderzoek worden opgestart? Welke initiatieven daartoe werden er reeds genomen? Kunnen de inwoners nauwgezet betrokken worden bij dit onderzoek?

Graag had ik nog geweten hoe het systeem in het Molenveld precies functioneert. Zijn alle straten van de wijk hierop aangesloten? Hoeveel verbindingen zijn er vanuit deze wijk naar de Aquafincollector en waar zijn deze gelegen?

Is de buis die vanuit de Dressaertslaan naar de collector gaat misschien te klein omdat deze enkel berekend is voor afvalwater en niet voor regenwater?

Met dank voor uw antwoord en hoogachtend,

Bart Laeremans

Antwoord van de gemeente:

Facebooktwitter