Woonwagenbewoners langs A12

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Vandaag reed ik huiswaarts op de A12 en zag ik een groep woonwagenbewoners op het grasveld op de hoek van de Romeinsesteenweg en de Boechoutlaan. De caravans zijn vrij goed verscholen achter bomen en struiken maar zijn duidelijk zichtbaar vanop de A12. (zie foto’s)

Op 14 augustus 2017 richtte ik een schriftelijke vraag naar de gemeente over woonwagenbewoners op dezelfde locatie. Dit waren destijds mijn vragen:

– Was de gemeente en de politie al op de hoogte van het verblijf van deze woonwagenbewoners?
– Zo ja, werden deze mensen aangemaand om te vertrekken of werden er afspraken gemaakt? Zo ja, wanneer is dit vertrek voorzien? Zo neen, kan dit dan spoedig gebeuren aub?
– Werd reeds overwogen om dit terrein minder toegankelijk de maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van paaltjes op het pad dat toegang geeft tot dit terrein en enkele betonblokken zodat men ook niet via het kleine graspleintje het terrein kan oprijden? (zie schets helemaal onderaan = foto met paaltjes + betonblokken)

Zoals u kan zien zijn alle vragen nog actueel. Straffer nog, als ik het gekregen antwoord van de gemeente van destijds opnieuw lees, merk ik op dat ik op mijn laatste vraag (afsluiten van het terrein) nooit een antwoord heb ontvangen. Ik had stiekem gehoopt dat de gemeente dit uit eigen beweging ging doen maar niets is minder waar.

Wel heb ik vandaag geconstateerd dat men het terrein via twee plaatsen kan betreden. Kunnen beide ingangen afgesloten worden aub? Zie foto’s (2, 4 en 5) en dan zeker de laatste foto (foto 7) waar ik een voorbeeld geef van hoe het afgesloten kan worden.

Kan ik ditmaal op alle vragen een antwoord krijgen en dan zeker op de vraag of het terrein zal afgesloten worden om dergelijke feiten in de toekomst te voorkomen?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Foto 7 dat ik in 2017 had genomen en waar ik paaltjes + betonblokken had opgeplakt als voorbeeld om dit terrein af te sluiten:

Facebooktwitter