[PM] Vernieuwing voor Grimbergen – Het kan zoveel beter: verkiezingsprogramma

De Grimbergse partij Vernieuwing stelt vandaag met enige trots zijn verkiezingsprogramma voor. Het is opnieuw een werkstuk geworden van ruim 70 pagina’s, waarbij we telkens een analyse geven van het beleid van de voorbije jaren en vervolgens onze voorstellen formuleren. Die worden op het einde van ieder hoofdstuk samengevat in concrete speerpunten, zodat het programma overzichtelijk blijft.

Het gebrek aan een doordacht woonbeleid is het grootste pijnpunt van de huidige en vorige bestuursperiode. Terwijl de Vlaamse overheid ons al vele jaren oplegt om meer dan 300 betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen tegen 2025 (aanvankelijk 2020) is er op dit ogenblik niets gerealiseerd of in aanbouw. We geven een overzicht van acht woonprojecten die door getalm, gebrek aan overleg met de buurt of door onvoldoende afstand tegenover verkavelaars, geblokkeerd zijn of het voorwerp zijn van procedures. Dit moet absoluut anders. Vernieuwing pleit voor een intensief woonbeleid, waarbij meer wordt samengewerkt met Vlabinvest, zodat voorrang wordt gegeven aan mensen met een lokale band. Grimbergen moet via een eigen woonregie een renovatiebeleid op gang trekken, zodat de leefbaarheid van Strombeek en de wijk Borcht kan opgekrikt worden.

Vanzelfsprekend besteedt Vernieuwing ook aandacht aan het behoud en de versterking van het Nederlandstalig karakter van onze gemeente. Zeer belangrijk daarbij is de invoering van ‘taalbadklassen’ in de scholen, waarbij kinderen intensief begeleid worden om snel Nederlands te leren. Tegelijk wil Vernieuwing ook de verdediging opnemen van de westerse waarden, zoals de gelijkheid van man en vrouw. Daarnaast willen we ook, gezien de nabijheid van Brussel, de verdere verstedelijking van de gemeente voorkomen. Hoogbouw moet vermeden worden. Om jonge mensen uit onze streek duurzaam aan Grimbergen te binden, willen we inzetten op eengezinswoningen. Het landelijk karakter van Grimbergen willen we koesteren en maximaal vrijwaren.

Vernieuwing doet ook heel wat voorstellen voor een beter veiligheidsbeleid, zoals de uitbreiding van de buurtinformatienetwerken (BIN’s), de versterking van de wijkwerking en een politieantenne in Strombeek-Bever. Vervolgens zijn er uitgebreide hoofdstukken over een milieuvriendelijke, leefbare en sociale gemeente, over Onderwijs, Sport en Cultuur. Inzake het mobiliteitsbeleid willen we de leefbaarheid (meer fietspaden en promotie voor de fiets op school) combineren met bereikbaarheid: indien het centrum van Strombeek onvoldoende bereikbaar blijft voor autoverkeer, zal de verloedering zich doorzetten. Ook leggen we een aantal pijnpunten bloot inzake de promotie van de lokale handelaars. We stellen daar een achteruitgang vast in plaats van een vooruitgang. De digitale bedrijvengids werd zelfs opgedoekt. Buurgemeenten tonen aan dat het zoveel beter kan.

Op het vlak van het onderhoud van wegen, fietspaden, vijvers en gemeentelijke gebouwen stellen we vast dat de gemeente veel te veel aan “steekvlampolitiek” doet. Er werd ook te weinig geïnvesteerd in een sterk en hedendaags personeelsbeleid. Wij willen bijgevolg werk maken van een professioneler beleid, ook en zeker wat betreft de communicatie met de burger. Met onze ploeg van Vernieuwing willen we van Grimbergen opnieuw een gemeente maken waarover met trots kan worden gesproken.

Bart Laeremans
Lijsttrekker Vernieuwing
Karlijne Van Bree
Voorzitter Vernieuwing
Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid
Yves Verberck
Gemeenteraadslid
Eric Nagels
Gemeenteraadslid
Martine De Coppel
OCMW-raadslid
Facebooktwitter