[PM] Strombeek-Bever moet bereikbaar blijven! (+film)

De Grimbergse partij Vernieuwing heeft vanmiddag ter hoogte van de kerk van Strombeek-Bever op een ludieke wijze actie gevoerd tegen het mobiliteits- en parkeerbeleid van de huidige coalitie. De plannen die momenteel in uitvoering zijn voor het Sint-Amandsplein en de Sint-Amandsstraat zijn immers nefast voor de bereikbaarheid van Strombeek.

Op het plein zelf verdwijnen er 37 van de 93 parkeerplaatsen. Er blijft enkel nog een parkeerzone over langs de kant van de Pastorijstraat. Aan de kant van de Sint-Amandsstraat krijgen we een leeg plein. Ook in de Pastorijstraat zelf verdwijnen er op termijn nog parkeerplaatsen.
Men zal de Sint-Amandsstraat ook niet meer kunnen inrijden vanuit de Grimbergsesteenweg. Dit zal enkel nog mogelijk zijn voor bussen. Deze hoofdas (!) wordt dus doorgeknipt ter hoogte van de kerk.

Hierdoor wordt het Sint-Amandsplein enkel nog bereikbaar voor autoverkeer dat van de Wemmelsestraat komt of vanuit de Strombeeklinde. De tijdelijke parking op het oud voetbalveld aan de Rodepoortstraat verdwijnt na de werken, zodat het nijpende parkeerprobleem in het hart van Strombeek alleen maar erger zal worden.

Vernieuwing heeft jarenlang aangedrongen op de realisatie van een ondergrondse parking aan het Gemeenteplein, nadat dit idee (dat al dateert uit de jaren ’90) was afgevoerd in het kader van het Masterplan. “De meerderheid wil geen geld steken in een grote put,” zo verklaarde schepen voor Mobiliteit Paul Hermans op een voorlichtingsvergadering in het Cultuurcentrum.

Intussen veranderde de meerderheid onder onze druk van standpunt, maar zij staat nog nergens met de concrete plannen. Op de gemeenteraad van donderdag j.l. werd beslist dat samen met het bufferbekken onder het Gemeenteplein in juni volgend jaar ook een grote betonnen kuip zal worden gegoten, maar de gesprekken met private partners om die ondergrondse parking te realiseren, zijn nog lang niet aangevat. De traagheid van begrip bij de huidige coalitie zal er dus voor zorgen dat we dus nog gedurende heel lange tijd met een immens parkeerprobleem zullen blijven zitten.

Hoe dan ook zal die parking aan het CC geen soelaas bieden voor het Sint-Amandsplein. De parkeervraag in die omgeving zal immers nog groeien: de vrije school breidt uit en er komen 48 appartementen op de Kloosterweide achter de school, zonder dat er bijkomende bovengrondse parkeerruimte wordt gerealiseerd voor bezoekers.

Het doorknippen van de Sint-Amandsstraat en de drastische vermindering van het aantal parkeerplaatsen zal ook voor de handelaars in deze omgeving een grote strop betekenen. De leefbaarheid van het hele centrum wordt hiermee op het spel gezet. Vernieuwing gaat ermee akkoord dat er maatregelen moeten genomen worden tegen het sluipverkeer en tegen langparkeerders, maar er waren alternatieven mogelijk. De maatregelen die men nu genomen heeft, zijn veel te drastisch. Zij moeten door de volgende coalitie grondig worden aangepast.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Karlijne Van Bree
Voorzitter Vernieuwing

Martine De Coppel
OCMW-raadslid

Film actie:

Foto actie:

Foto HLN 03/09/2018:

Facebooktwitter