[PM] Windhanengedrag van Groen niet meer uitlegbaar

Persbericht, 24 februari 2017

Grimbergse meerderheid door de knieën voor chantage Ghelamco

Vorige maand had de Grimbergse gemeenteraad op een democratische en perfect legitieme wijze geweigerd om aan de provincie de afschaffing van de fameuze ‘Buurtweg nr. 3’ te vragen. Deze beslissing werd toen genomen met de steun van de drie raadsleden van Groen en was gebaseerd op sterke juridische argumenten.

Het behoud van een buurtweg is immers niet automatisch in strijd met mogelijk bouwprojecten (een buurtweg kan altijd verschoven worden), maar garandeert wel dat een terrein publiek toegankelijk blijft. Precies dat was Ghelamco een doorn in het oog, vermits het hele terrein van Parking C (27 hectaren) in hun voorstellen volledig omheind zal worden en een privaat karakter moet krijgen.

Ten gevolge van de chantagebrief van Ghelamco keerde Groen gisteren compleet zijn kar en werd de beslissing van vorige maand meerderheid tegen oppositie ingetrokken. De raadsleden van Groen keurden zelfs een tekst goed waarbij zij zichzelf en hun eigen schepen beschuldigden van machtsafwending. Een ongeziene vorm van zelfvernedering en publieke biecht.

We hadden nochtans een alternatief aangereikt dat de steun genoot van de vier oppositiefracties: Grimbergen kon perfect in beroep gaan tegen de door de vrederechter opgelegde verplichting om de afschaffing te vragen aan de provincie. De beslissing van de vrederechter was immers onwettig (hij hield geen rekening met het wettelijk verplichte openbaar onderzoek) en bovendien bezondigde hij zich aan een zware bevoegdheidsoverschrijding: een rechter kan voor dit soort beslissingen nooit in de plaats treden van een openbaar bestuur. Dit druist in tegen de scheiding van de machten.

Het schepencollege schermde met het argument dat het vorig jaar berust had in het vonnis, waardoor er geen beroep meer kon aangetekend worden. Dat geldt evenwel niet voor zaken die de openbare orde raken, zoals een inbreuk op de scheiding der machten. Een berusting is in dat geval altijd nietig.

Onze fractie had gisteren dan ook via een amendement voorgesteld om beroep aan te tekenen, maar dit voorstel werd meerderheid tegen oppositie weggestemd.

Groen neemt met zijn steeds wisselende houding een zware verantwoordelijkheid op zich. Indien het megalomane stadionproject er uiteindelijk komt, dan zal dit onbetwistbaar te danken zijn aan de uiterst onderdanige houding van de Grimbergse meerderheidspartijen en in het bijzonder aan het onuitlegbare windhanengedrag van Groen.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing
0476 46 98 85

Facebooktwitter