Eurostadion: het wordt nog een taaie strijd

De voorbije weken en dagen volgden de nieuwsberichten over het Eurostadion elkaar razendsnel op. Graag even een stand van zaken.

Buurtweg
Op de gemeenteraad van vorige maand werd geen meerderheid gevonden om aan de provincie de afschaffing van de buurtweg te vragen. Twee leden van UF hadden mee gestemd met de meerderheid voor de afschaffing, maar Groen stemde samen met de oppositie tegen, zodat we op een patstelling uitkwamen van 16 tegen 16 en één onthouding (UF). Een staking van stemmen staat gelijk met een verwerping en bijgevolg zat het dossier geblokkeerd: volgens vaste rechtspraak kan de deputatie in zo’n geval de buurtweg niet afschaffen.

Daarop is Ghelamco overgeschakeld op de strategie van de intimidatie: de gemeenteraadsleden werden afgedreigd met hoge schadeclaims voor Grimbergen, indien het stadion niet gerealiseerd zou kunnen worden. Het bedrijf baseerde zich op het vonnis van de vrederechter, waarin de gemeente verplicht werd de afschaffing van de buurtweg te vragen. Ook werd ons “machtsafwending” verweten, omdat we deze weg gebruikten voor een oneigenlijk doel. Dit is nonsens: we hadden wel degelijk sterke inhoudelijke argumenten naar voren geschoven om de buurtweg te behouden.

Niettemin bezweken de meerderheidspartijen voor de ongeziene en openlijke chantage van Ghelamco. De kwestie werd afgelopen week opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad, met de bedoeling dat de beslissing van vorige maand zou ingetrokken worden en dat er alsnog een verzoek tot afschaffing zou worden ingediend bij de deputatie.

Ditmaal gingen de groenen door de knieën en trokken zij de beslissing van vorige maand in. Wij hadden nochtans een amendement ingediend met een alternatief: in beroep gaan tegen het vonnis van de vrederechter. Dit vonnis bevatte immers een verregaande bevoegdheidsoverschrijding. Een rechter moet de scheiding der machten respecteren en mag een openbaar bestuur nooit dwingen om beleidsdaden te stellen. Dit vonnis zou in beroep onvermijdelijk hervormd worden. Ons voorstel kreeg de steun van de hele oppositie, maar de groenen stemden tegen een beroepsprocedure.

Groen heeft in dit dossier dus een ongelooflijk bochtenwerk afgelegd: in juni keurden ze een dading goed waarbij de buurtweg werd verpatst aan Brussel voor een habbekrats van 150 euro per m². De vrederechter gaf de buurtbewoners gelijk, floot de Grimbergse meerderheid terug en stelde vast dat de buurtweg niet in onbruik was. In januari weigerden de groenen vervolgens over te gaan tot de afschaffing en nu doen ze alweer het tegenovergestelde. Wie kan nog volgen?

Anderlecht haakt af
Vorige week besliste het bestuur van RSC Anderlecht om uit het stadionproject te stappen. Voor de club is het project veel te duur en veel te groot. We hadden deze signalen al heel lang opgevangen, maar eindelijk wordt met dit standpunt nu ook naar buiten getreden. Eerder liet ook de Nationale Voetbalbond verstaan niet meer gewonnen te zijn voor het Eurostadion. De bond stelt voor dat de Rode Duivels beurtelings zouden spelen in de stadia van de grote clubs. Een heel hoopgevende evolutie.

Het draagvlak voor het stadion wordt dus kleiner en kleiner. Buiten een paar omhooggevallen Brusselse politici van het slag van Vanhengel (die ons nota bene wil opzadelen met alle vliegtuighinder van Zaventem) is niemand nog echt vragende partij.

Bouwvergunning
Daarnaast is er de belangrijke kwestie van de bouwvergunning. Daar heeft zich afgelopen week een wending voorgedaan ten goede: de administratie had samen met het ingehuurde studiebureau een scherp negatief advies opgemaakt en een meerderheid van het college volgde dit standpunt. In een voorlopig advies aan het Vlaams Gewest werd onder meer gesteld dat het stadion niet past binnen het GRUP, waarin een plafond wordt voorzien van 50.000 m² recreatie en 20.000 m² kantoren. Wij zeggen dit al jaren. Mede door de lawine aan gefundeerde bezwaren is een meerderheid binnen het schepencollege (Groen en CD&V) eindelijk tot hetzelfde inzicht gekomen. Alleen Open VLD blijft van oordeel dat de bouwvergunning absoluut moet worden afgeleverd.
Dit is verheugend nieuws, te meer daar datzelfde schepencollege inzake de milieuvergunning een veel vager advies had gegeven aan de deputatie. Dat was bijzonder jammer. Doordat het schepencollege daarin geen standpunt had ingenomen, kan het niet in beroep gaan wanneer de deputatie (ten laatste begin april) een milieuvergunning zou afleveren.

De bal ligt nu in het kamp van de Vlaamse overheid. Die moet binnen de 30 dagen een reactie geven op het advies van het schepencollege inzake de bouwvergunning. Indien het negatieve standpunt van de gemeente wordt gevolgd, dan kan er (alvast voor het huidige dossier) geen bouwvergunning worden afgeleverd. Eind maart moet de gemeente een definitief standpunt innemen.

Intussen is Ghelamco volop druk aan het uitoefenen op het Vlaams Gewest. Hopelijk laten de meerderheidspartijen in de Vlaamse regering zich niet intimideren door de chanteurs van Ghelamco. We kunnen ons niet voorstellen dat zij de Vlaamse administratie zouden dwingen om het licht van de zon te loochenen.

Het stadiondossier is dus nog lang niet van de baan. Het wordt nog een taaie strijd…

Facebooktwitter