Westvaartdijk: zwak onderhandeld

Tijdens de gemeenteraad van 16 september kwam ook het akkoord ter sprake dat het gemeentebestuur had gesloten over de mobiliteit op de westkant van de Verbrande Brug. Ook in dit dossier zijn we van oordeel dat het gemeentebestuur zich veel te veel laat leiden door de agenda van Zeekanaal en te weinig de belangen van Grimbergen verdedigt.

Waarover gaat het? Al vele jaren (minstens sinds het jaar ’99) klagen we namens vele inwoners de erbarmelijke situatie aan van de Westvaartdijk langs het kanaal, ter hoogte van de wijk Borgt. Dit stuk weg werd nooit behoorlijk aangelegd en er is ook geen fietspad of riolering. Dit zorgt voor diepe putten op en langs het wegdek, wat leidt tot levensgevaarlijke toestanden, zeker voor de zwakke weggebruiker, maar ook wagens reden zich al stuk in de putten. De hele omgeving bood bovendien een smerige aanblik. De Westvaartdijk werd met de jaren steeds duidelijker de meest verwaarloosde plek van Grimbergen.

Hoewel het hier gaat om een gemeentelijke weg, heeft het gemeentebestuur de heraanleg altijd voor zich uitgeschoven, zwaaiend met het argument dat de weg vooral gebruikt wordt door bovenlokaal verkeer en zware vrachtwagens. Bijgevolg legde de gemeente de verantwoordelijkheid bij NV Zeekanaal en de Vlaamse overheid, maar in plaats van de druk op te voeren, verdween het dossier jarenlang in de diepvriezer.

Nieuw akkoord

Onlangs werd een akkoord bereikt tussen de gemeenten Grimbergen en Vilvoorde enerzijds en de NV Zeekanaal en de Vlaamse overheid anderzijds. Dit akkoord houdt in dat Zeekanaal de Westvaartdijk zal heraanleggen, maar tegelijk betaalt Grimbergen hiervoor ook een heel belangrijke prijs: het hele stuk Westvaardijk vanaf de Fabrieksweg tot aan de Industrieweg (nabij de Brug) wordt voorgoed afgesloten en omgevormd tot kade.

De vele vrachtwagens die vandaag rechtstreeks via dit traject van en naar de Verbrande Brug rijden, zullen op termijn dus een omleidingsweg moeten nemen, met name via de Fabrieksweg, de Humbeeksesteenweg, de Kareelstraat en de Verbrandebrugsesteenweg.

Zeekanaal wordt beheerder van deze omleidingsroute en zal in ieder geval de heraanlegkosten betalen van het stukje van de Vlaamse overheid (Fabrieksweg). Over wie de kosten zal dragen voor de heraanleg van de rest van dit traject bestond op de gemeenteraad nog geen duidelijkheid. Volgens de burgemeester moest hierover nog onderhandeld worden. Duidelijk is dat het uitzicht van de Grimbergse kanaalzone op termijn drastisch zal veranderen. Onze gemeente wordt meer dan ooit de industriële voorhaven van Brussel.

Veel bijkomende hinder

Wij zijn van oordeel dat de het gemeentebestuur in dit dossier vooral heel zwak onderhandeld heeft. Zeekanaal krijgt immers een enorm geschenk in de vorm van een nieuwe vrije kade van ruim één kilometer lang. De omleidingsroute zal zorgen voor heel wat extra hinder van zwaar verkeer voor de wijk Verbrande Brug (veel bijkomende vrachtwagens, extra lawaai en trillingen, veel langere files, …). In ruil had Grimbergen minstens moeten eisen dat Zeekanaal álle kosten voor de heraanleg van het hele traject op zich zou nemen.

Tevens had men een duidelijke en snelle kalender moeten afdwingen voor de aanpak van de Westvaartdijk, zodat dit trieste dossier niet verder zou worden opgeschoven. We stellen ook vast dat Zeekanaal wordt vrijgesteld van de aanleg van een fietspad langs een deel van het traject, zodat de fietsers vanuit Brussel worden gedwongen om twee keer de gevaarlijke weg over te steken.

In een reactie wees de burgemeester eind december op de voordelen van de rechtstreekse kanaaltoegang: er zouden meer goederen per schip vervoerd worden in plaats van over de weg. Dit is uiteraard juist, maar het is slechts een deel van het verhaal: de bedrijven langs het kanaal zullen een veel belangrijkere omzet draaien en daardoor opnieuw meer vrachtverkeer naar het kanaal trekken. Grimbergen had hier een hoger eisenpakket tegenover moeten stellen.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

DSC02485

Facebooktwitter