Naamgeving en naamsverandering

Geachte mevrouw de Burgemeester,

Sinds 1 juni 2014 wordt er nieuwe wetgeving toegepast die het toelaat aan ouders om hun kinderen de naam van de vader, van de moeder of een combinatie van beide namen te geven, in de volgorde die zij wensen.

Deze regels gelden in principe voor koppels van wie de kinderen zijn geboren of geadopteerd na die datum van 1 juni 2014.

Overgangsmaatregelen in de wet van 8 mei 2014 voorzien evenwel ook de mogelijkheid dat voor minderjarige kinderen die voor 1 juni 2014 zijn geboren of geadopteerd ook naamsverandering kan worden aangevraagd bij de gemeente waar de kinderen in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn (of vanaf 1 januari 2015, bij het hoofd van de consulaire beroepspost waar het kind is ingeschreven), volgens de bepalingen van de nieuwe wet, via een verklaring.

Deze verklaring moet worden afgelegd voor 31 mei 2015. Indien de naamsverandering gebeurt naar aanleiding van de geboorte of de adoptie van een nieuw gemeenschappelijk kind, dan moet de verklaring worden afgelegd binnen drie maanden na deze geboorte of adoptie.

Graag had ik het volgende vernomen:

– hoeveel aangiftes van borelingen werden er tussen 1 juni 2014 en 1 januari 2015 in Grimbergen gedaan ?
– in hoeveel gevallen ervan werd de naam van de vader aan het kind toegekend (dus bij afwezigheid van keuze) ?
– in hoeveel gevallen werd de naam van de moeder aan het kind toegekend ?
– in hoeveel gevallen werd er voor een dubbele naam gekozen (naam vader eerst / naam moeder eerst) ?

– hoeveel verklaringen tot naamsveranderingen werden er sinds 1 juni 2014 en tot 1 januari 2015 reeds afgelegd in Grimbergen en voor wiens naam (vader of moeder) of combinatie (rangorde) werd er gekozen ?

Dank u wel voor het gevolg dat u aan mijn verzoek zal willen geven.

Hoogachtend,
Karlijne VAN BREE

Voorzitster Vernieuwing

Antwoord van de gemeente:

Naamskeuze

Naamskeuze2

Facebooktwitter