Werken Prinsenstraat

Geachte Burgemeester,

De Prinsenstraat ligt er nu reeds wekenlang in een half afgewerkte toestand bij: de bovenste asfaltlaag werd er afgeschraapt.
Tegelijkertijd is de Speelbroek bovenaan afgesloten, waardoor heel wat automobilisten de Prinsenstraat als omleidingsweg nemen.

Kan u verklaren waarom de Prinsenstraat nog steeds niet werd afgewerkt?

Wanneer zal dit gebeuren?

Op welke manier zal het verkeer dan worden omgeleid?

Met oprechte dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Reactie gemeente:

Van: Johan Theetaert
Verzonden: maandag 13 november 2017 11:27
Onderwerp: RE: Werken Prinsenstraat

Geachte Burgemeester,
In voorbereiding van de asfalteringswerken te Grimbergen – Prinsenstraat, die mits gunstige weersomstandigheden op a.s. woensdagnamiddag gepland zijn, gezien de schoolomgeving, werden in opdracht van de gemeente en volgens lastenboek door de aannemer een aantal werken uitgevoerd.
Zo werden vorige week een serie verzakte straatkolken en boordstenen opgehaald en werden in de straat gelegen inspectieputten hersteld, zoals dit trouwens telkens gebeurd bij hersafalteringswerken.
Deze werken kunnen pas gebeuren als de straat voldoende afgefreesd is, wat gebeurde op 24/25 oktober. In de week van 1 november had de firma bouwverlof en vandaag op 13 november wordt de verlofdag van 11 november gerecupereerd door de firma. Kort gesteld “wekenlang” = 8 werkdagen!
Uiteraard gaan deze asfalteringswerken gepaard met de nodige en gepaste omleiding en afsluiting van wegen in coördinatie met de lopende wegeniswerken in de omgeving, met prioriteit voor de veiligheid van de gebruikers van het openbare domein. Hier en daar duikt dan wel een tijdelijk knelpunt op dat dan ASAP wordt bijgesteld.

Ik vind het niet meer prettig om dergelijke begriploze opmerkingen te moeten ontvangen, precies of dat we niet weten waarmee we bezig zijn.
Per uitbreiding kan ik ook melden dat gebruikers van het openbare domein, in toenemende mate, zeer weinig respect opbrengen voor de arbeiders en firma’s die alles in het werk stellen om de hinder zo laag mogelijk te houden. Werfverantwoordelijken krijgen geregeld wansmakelijke verwijten naar hun hoofd geslingerd,….omdat aan het dagdagelijks leefwereldje wordt getornd en/of men misschien een paar stappen extra te voet moet gaan.
Verschillende malen werd zeer recent vastgesteld dat bij de uitvoering van werken op het openbare domein van pas aangelegde wegenis, asfalt of verse beton opzettelijk en kort na aanleg het werk wordt gemassacreerd en daardoor bijkomende herstellingen/kosten nodig zijn voor de herstelling of de kwaliteit van het werk in hoge mate afneemt.
Spijtige maatschappelijke evolutie!

Met vriendelijke groeten,

Johan Theetaert, Ingenieur
Diensthoofd
Dienst openbare werken

Facebooktwitter