[PM] Vernieuwing wil veilige fiets- en voetpaden langs alle hoofdassen (video)

De Grimbergse partij Vernieuwing voerde vandaag opnieuw een ludieke actie waarmee het de zwakke punten van het huidige beleid in de verf wil zetten.

De Grimbergse bestuursmeerderheid (CD&V, Open VLD en Groen) heeft de voorbije jaren heel weinig gedaan voor de zwakke weggebruiker: nog steeds zijn er grote stukken van onze hoofdassen die het zonder fietspad moeten stellen. En er is niet meteen perspectief op beterschap.

Meest in het oog springend is de situatie langsheen de drukke Zijpstraat. Het gaat hier om de verbindingsweg tussen Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos, waar héél snel wordt gereden.

Niettemin eindigt het enige stukje fietspad bruusk op de grens van Nieuwenrode en Humbeek: langs de Humbeekse kant moeten fietsers noodgedwongen de (gevaarlijke) rijweg op. Ook voor voetgangers is de situatie geen lachertje: tijdens de zomermaanden ligt de graskant er meestal ongemaaid bij. Wij willen dat er werk wordt gemaakt van een rood betonfietspad en van een voetpad in dolomiet langs weerskanten van de weg.

Ook langs de drukke Meerstaat moeten er behoorlijk fiets- en voetpaden komen. Het volstaat niet langer te verwijzen naar het fietspad op de Beigemsesteenweg, want er wonen ook heel wat mensen langs de Meerstraat, die eveneens recht hebben op veiligheid.

Tenslotte vragen wij ook de doortrekking van de fietspaden langs de Humbeeksesteenweg tussen de Veldkantstraat en het kanaal. Ook dit traject is levensgevaarlijk ten gevolge van het zware vrachtverkeer dat daar voorbijraast.

Vernieuwing is van oordeel dat hiervan tijdens de volgende bestuursperiode echt een prioriteit moet worden gemaakt. De partijen van de huidige coalitie hebben ter zake hun geloofwaardigheid verspeeld.

Karlijne Van Bree
Voorzitter Vernieuwing
0474 93 12 19

Yves Verberck
Gemeenteraadslid
0472 59 17 34

Bart Laeremans
Fractievoorzitter gemeenteraad
0476 46 98 85

Actiefoto:

In de media:

Het laatste nieuws (krant):

Het laatste nieuws (online):

Het nieuwsblad:

Facebooktwitter