[EA] Malaise mobiliteit in Grimbergen

Met de heraanleg van het kruispunt Brusselsesteenweg-de Merodestraat-Speelbroek en de afsluiting van die drie straten is de situatie in Grimbergen-centrum echt wel problematisch geworden. Ik had al op 12 november gewezen op de heel vreemde timing om juist in deze periode afschrapingswerken te doen in de Prinsenstraat en vooral ook de duur daarvan. De Spaanse Lindebaan kon op drie dagen, de Prinsenstraat heeft drie weken geduurd.

Aan de andere kant van de Sparrenlaan, in het Populierendal, vond men het blijkbaar nodig om bovenop de langdurige werken in de Berkenlaan TEGELIJK ook nog eens te starten met de Sparrenlaan en dus alles af te sluiten.

Maar daar bovenop heeft het schepencollege nu beslist om allerlei straten volledig af te sluiten, waarvan twee belangrijke in het centrum, Prinsenstraat en Sint-Servaasstraat en dan nog eens twee tractorsluizen te plaatsen in andere straten.

Voor alle duidelijkheid, mijn punt is vorige vrijdag geagendeerd, vooraleer het protest van de handelaars en de petitie naar buiten kwam, maar ik kan toch wel zeer veel begrip opbrengen voor hun reactie, want blijkbaar is er:

– helemaal géén voorafgaand overleg geweest, zeker niet met de handelaars, i.t.t. met hetgeen wordt gezegd
– de zogenaamde oplossing is uiteindelijk veel te drastisch, want de indruk bestaat nu voor vele mensen dat het hele centrum onbereikbaar is, dat het niet meer wenselijk is dat je er komt. En dat leidt natuurlijk tot zwaar omzetverlies

De beslissing is volgens de mededeling genomen door de burgemeester en schepen Hermans en Selleslagh. Nu lees ik al dat één meerderheidspartij zich distantieert.

Ik ben uiteraard bereid om naar de argumenten te luisteren, maar als men de economie in het centrum niet totaal wil doodspuiten, denk ik dat er voor andere oplossingen moet gekozen worden, met inderdaad flankerende maatregelen zoals politiebegeleiding. De handelaars reiken zelf enkele nuttige pisten aan.

In bredere zin moeten we natuurlijk alles doen op dat de grote werken sneller kunnen gaan. De werken aan de Brusselsesteenweg hebben veel te lang geduurd, met 120 werkdagen extra voor de Maalbeek. Dit is weliswaar Vlaamse verantwoordelijkheid, maar ik heb toch de indruk dat men er niet genoeg heeft achter gezeten.

We moeten voorkomen dat het op de Wolvertemsesteenweg ook nog eens twee jaar zal duren. Voor het stukje van de Colora tot aan de Beigemsesteenweg, wellicht geen 500 meter lang. Dat is nochtans wat nu in hun communicatie staat. Ik denk dat we alles moeten doen om dat te laten inkorten. Ik lees nu dat het wellicht niet nodig zal zijn om de steenweg helemaal af te sluiten, maar bedoelt men daarmee enkel de handelaarszone of gaat dit over het hele traject? Hopelijk kan het schepencollege daarover meer zeggen of minstens de nodige invloed uitoefenen.

Daarnaast is er de kwestie van de signalisatie. Het wegwijzertje aan het busstation naar bedrijvenzone 7 was vrijdag gedraaid met de wind en wees naar de Beiaardlaan. Het is duidelijk dat dit veel professioneler moet, ook voor de handelaars en de horeca, vanaf de Spaanse Lindebaan.

Tenslotte is er nog een laatste aspect van de grote werken: Beiaardlaan en Lage Steenweg, wat gemeentelijke materie is: ik denk dat we moeten vermijden dat die tegelijk worden afgesloten en dat er in fasen moet gewerkt worden. Vraag is nog wanneer die werken zullen plaatsvinden.

Dan is er het verhaal van de tractorsluizen. Die timing is toch wel echt ongelukkig. Er was inzake de Hof Ter Weerdestraat volgens mijn infofmatie duidelijk beloofd dat die bol pas opnieuw geplaatst zou worden NA de werken. Die afspraak moet gehonoreerd worden.

Wat de Sint-Alexiusstraat betreft, zie ik dat de énige die ervan zou kunnen profiteren, de lokale landbouwer, die over tractors beschikt, een heel aantal sterke argumenten aanhaalt om die bol weg te nemen. Daar zijn alternatieve ontraders nodig. Die bol is te drastisch.

Wat het Populierendal betreft: ik sprak reeds over de vreemde coördinatie. Anderzijds is er ook de manier waarop daar te werk wordt gegaan. Opritten worden zomaar in beslag genomen zonder het minste overleg. Wie reclameert, krijgt een opgestoken middelvinger. Daar is echt wel een probleem van tekort aan overleg.

Voorstel: (in het cursief kan u de antwoorden van de schepen lezen)

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege een antwoord verstrekt op volgende vragen:

1. Klopt het dat beloofd was om de tractorsluis aan de Hof ter Weerderweg pas opnieuw zou geplaatst worden na de werken? Kan deze tijdelijk worden weggenomen?

Volgens de bevoegde schepen was dit enkel beloofd voor de tweede fase, niet voor de derde (die nu bezig is). Inmiddels heeft een ziekenwagen veel tijd verloren ten gevolge van deze ongelukkige tractorsluis.

2. Kan uitleg verstrekt worden bij de timing voor de herplaatsing van de sluis in de Sint-Alexius-straat/Potaarde? Hoe wordt voorkomen dat hulpdiensten hierdoor worden gehinderd?

Heel lange uitleg van de schepen over de grote werken die op til zijn de komende jaren, n.a.v. de verbreding van de Ring. Dus voor vandaag zijn er weinig objectieve argumenten?

3. Kan ervoor gezorgd worden dat de bewegwijzering naar de toegankelijke bedrijvenzone 7 op een professionele wijze gebeurt bij het begin van de Brusselsesteenweg en dat er een duidelijk signaal komt dat alle handelaars en horecazaken bereikbaar zijn? Kan er voor die laatste twee ook een duidelijke bewegwijzering komen van aan de Hellebeek?

Een betere bewegwijzering wordt aangekondigd

4. Wat is de timing voor de laatste fase van de Brusselsesteenweg? Valt deze samen met de afsluiting van Prinsenstraat en de Sint-Servaasstraat? Kan overwogen worden deze afsluiting ongedaan te maken in de vakantieperiodes?

Na een lang debat, waar ook de andere partijen uitvoerig tussenkwamen, werd onze motie goedgekeurd met de oproep aan het college de blokkade zeer spoedig op te heffen en te vervangen door een beter alternatief.

5. Kan er meer uitleg gegeven worden bij de erg royale timing voor de werken aan de Wolvertemsesteenweg? Kan er vermeden worden dat deze steenweg in zijn geheel wordt afgesloten? Zo neen, kan deze afsluiting tot het strikte minimum beperkt worden?

Hier kwam geen duidelijk antwoord op.

6. Wat is de timing en de planning voor het stuk Lagesteenweg-Beiaardlaan? Kan dit opgedeeld worden, zodat een maximaal deel van dit traject vrij blijft?

Bedoeling is dat deze werken aansluiten op de werken aan de Brusselsesteenweg.

7. Waarom is het noodzakelijk dat Sparrenlaan en Berkenlaan tegelijk afgesloten zijn? Waarom worden er geen duidelijke en correcte afspraken gemaakt met de inwoners inzake het gebruiken van opritten?

Was om technische redenen moeilijk te vermijden. Dit was slechts van korte duur. Intussen is de Sparrenlaan weer open.

Bart Laeremans

Facebooktwitter