Modelbezwaarschrift Eurostadion

Via deze weg roepen wij u andermaal op om gemotiveerde bezwaren in te dienen tegen de komst van het Eurostadion en deze oproep verder te verspreiden.

Bezwaren tegen de aanvraag voor de ‘omgevingsvergunning’ kunnen nog ingediend worden tot en met vrijdag 10 november om 24 uur. Deze dienen dus ten laatste in de loop van volgende week verstuurd te worden.

Daarom bezorgen wij u via deze weg een model en een reeks argumenten.

Het is de Vlaamse regering die hierover een beslissing moet nemen, maar alle bezwaren worden verzameld door het schepencollege van Grimbergen. Uw bezwaarschrift dient bijgevolg gericht te worden aan het Grimbergse gemeentebestuur.

De brief kan best via mail verstuurd worden naar gemeentebestuur@grimbergen.be, maar per gewone post mag uiteraard eveneens (en hoeft niet aangetekend):

Gemeentebestuur Grimbergen
Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen.

Wanneer u per elektronische post werkt, moet u zeker een digitale ontvangstbevestiging krijgen. Mocht dat niet het geval zijn, dan verzoek ik u in de loop van de komende week opnieuw te proberen. De kans bestaat immers dat de gemeentelijke server dit weekend overstelpt wordt met bezwaren.

KLIK HIER voor het modelbezwaarschrift dat u kan kopiëren en verder invullen. Zo’n bezwaar is aan weinig vormvoorwaarden onderworpen, maar moet in ieder geval uw naam en voornaam bevatten, uw volledig adres en een datum.

Tevens bezorgen wij u een reeks belangrijke argumenten, waarvan u er enkele kan selecteren en kopiëren: KLIK HIER.

Uiteraard mogen deze argumenten ook worden aangepast of aangevuld met andere, persoonlijke argumenten en ervaringen. Het is immers altijd beter dat een bezwaarschrift overkomt als een persoonlijk document en dat er nieuwe elementen of inzichten worden aangebracht.

Ook kan u naar believen argumenten overnemen uit ons uitgebreid bezwaarschrift.

Uiteraard is het de bedoeling dat deze oproep naar zoveel mogelijk van uw vrienden, familieleden en kennissen zou worden doorgestuurd.

Mogen wij u bij voorbaat heel hartelijk danken voor uw hulp en inzet voor de goede zaak?

Facebooktwitter