Wegspoelen oever Maalbeek

Geachte Burgemeester,

Ik werd aangesproken door een aantal inwoners van de Poddegemstraat (huisnummers …) die geconfronteerd worden met een Maalbeek die hun meanderende oever uitholt en wegspoelt.

Het gaat om een vrij recent fenomeen, dat in snelheid toeneemt: het laatste jaar is de oever over een breedte van liefst een halve meter weggespoeld. Deze situatie kan zo niet blijven duren. De bomen die vroeger de afsluiting van de tuinen vormden, staan nu nagenoeg in de beek.

Een en ander is het gevolg van de verhoging van de oever aan de overkant. Vroeger was er op die plaats een overstromingsgebied, maar deze bosstrook werd fors opgehoogd, waardoor de overstroming zich bij noodweer nu voordoet bij de bewoners. Hierdoor schuift de beek langzaam op in de richting van de huizen.

Een oplossing kan erin bestaan dat de oever langs de kant van de bewoners wordt verstevigd op deze plaats. Anderzijds moet worden nagegaan of er langs de zijde van het bos geen beperkte overstromingszone kan gecreëerd worden.

Ik weet niet of het ter hoogte is van deze zone dat een wandelpad zou worden aangelegd, maar in dat kader kan een heraanleg van de oever zeker herbekeken worden.

Anderzijds is het duidelijk dat de situatie voor de bewoners ernstig is en niet op de lange baan kan worden geschoven.

Kan de gemeente hier in overleg met de provincie het nodige doen opdat de oever aan de zijde van de bewoning verstevigd wordt?

Met dank voor uw reactie en voor het nuttig gevolg dat hieraan kan besteed worden.

Bart Laeremans

Foto 1:

DSC03226

Foto 2:

DSC03227

Foto 3:

DSC03228

Facebooktwitter