Parking Vaartstraat

Geachte Burgemeester,

Ik vernam dat de gemeentewoning aan de parking van de Verbrande Brug in de Vaartstraat leeg is komen te staan.

Deze woning is sterk verouderd en neemt met al haar koterijen erg veel plaats in beslag.

M.i. komt ze niet in aanmerking voor renovatie in het kader van een woonbeleid. Er zijn daarvoor nabij de Verbrande Brug betere alternatieven.

Het zou integendeel wenselijk zijn dat de woning wordt afgebroken en dat er op deze wijze plaats wordt gemaakt voor extra parkeergelegenheid en best ook enkele bomen.

Recent werd het aantal parkeerplaatsen op de parking stevig ingeperkt. Dit leidt tot parkeeroverlast in de Vaartstraat en dus tot hinder in de omgeving.

Werd een afbraak reeds overwogen? Kan onderzocht worden hoe een afbraak van deze woning kan leiden tot een uitbreiding en een verfraaiing van de parking?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nu? Hoeveel zouden er bijgecreëerd kunnen worden?

Met dank voor nuttig gevolg en hoogachtend.

Bart Laeremans

Foto:

DSC03234

Facebooktwitter