Watertoren

Schriftelijke vraag. Betreft: Watertoren

Geachte Burgemeester,

Graag had ik vernomen wat de stand van zaken is in het dossier van de watertoren aan het rusthuis Heilig Hart. Ik heb de voorbije jaren weinig initiatieven gezien wat betreft het in stand houden, laat staan het restaureren ervan.

  1. Welke initiatieven heeft het gemeentebestuur hieromtrent de voorbije legislatuur ondernomen?
  2. Welke concrete stappen werden inmiddels door de eigenaar gezet? Was er hierover communicatie tussen gemeentebestuur en eigenaar?
  3. In welke mate kan er gerekend worden op subsidies of ondersteuning bij een restauratie?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Facebooktwitter