Werken Benedestraat

Schriftelijke vraag. Betreft: Werken Benedestraat

Geachte Burgemeester,

Ik werd aangesproken door inwoners uit de Benedestraat ter hoogte van de wegversmalling, die geconfronteerd worden met de voorbereidingen van de werken aan hun straat.

Deze mensen stellen vast dat er op en tegen hun grond paaltjes werden geslagen door een aannemer, zonder dat zij behoorlijk zijn ingelicht over deze werken noch over de geplande asverschuiving.

Blijkbaar schuift de rijbaan enkele meters op in de richting van hun woning om dan meteen af te buigen in het veld aan de overkant. Deze mensen vinden het vreemd dat de rijbaan opschuift in hun richting, terwijl er voldoende ruimte is aan de overkant, te meer daar de woning die zich aan de overkant deels op het fietspad bevond, inmiddels gesloopt werd.

Deze mensen vrezen dat wanneer het gedaver van vrachtwagens nog korter bij hun woning komt, de barsten in hun woningen als gevolg van de trillingen sterk zullen toenemen.

Ik heb hierbij de volgende vragen:

  1. Waarom werden de betrokken inwoner niet gedetailleerd en met de nodige plannen verwittigd van de asverschuiving? Wordt dit alsnog voorzien?
  2. Wordt ergens voorzien dat er stukjes onteigend worden? Zo ja, hoe zal dit tijdig gebeuren? Werden in deze buurt reeds stukken grond onteigend?
  3. Waarom moet er een asverschuiving plaatsvinden in de richting van de woningen met oneven huisnummers? Is deze asverschuiving noodzakelijk? Kan dit nog voorkomen worden? Waarom was een asverschuiving niet mogelijk in het open veld vooraleer men de huizen nadert?
  4. Wanneer starten deze werken?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Facebooktwitter