Wateroverlast rond de Bruinborrebeekstraat

Schriftelijke vraag. Betreft: Wateroverlast rond de Bruinborrebeekstraat

Geachte Burgemeester,

Ik heb de afgelopen dagen gesproken met verscheidene inwoners van de Van Akenstraat, de Rietvoornstraat en de Tommenmolenstraat in verband met de gevolgen van de hevige regenval van de voorbije dagen.

Blijkbaar is er iets heel ernstigs mis met de ondergrondse doorstroom van de Bruinborrebeek onder de Brusselsesteenweg.

Door een zware vergissing of door verstoppingen loopt deze beek in belangrijke mate over in de collector van Aquafin, wat leidt tot veel te grote druk in deze riolering zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts.

Stroomopwaarts komt er vanuit de riolering zowel water en slijk naar boven in de Van Akenstraat (vooral ter hoogte van het busstation) als in de Rietvoornstraat, die andermaal volledig onder liep. De omgeving ligt helemaal onder de modder en het rioolslib.

Stroomafwaarts doen zich grote problemen voor in de Tommenmolenstraat voorbij de molen, waar zowel in de nacht van vrijdag op zaterdag als zondagnamiddag de zware riooldeksels naar boven geprojecteerd werden. Hierdoor had een woning in deze straat te maken met een ernstige instroom van rioolwater. Het stuk van de Tommenmolenstraat tussen de Wezenhaag en het afgesloten wandelgedeelte stond al voor de vijfde maal sinds Pasen blank. Vroeger deden zich in dit stuk nagenoeg nooit problemen voor. Ook deze omgeving ligt helemaal onder de modder.

Eén en ander heeft ook te maken met de recente aanleg van twee parkeerplaatsen, die zodanig hoog zijn aangelegd dat de natuurlijk afstroom naar de Maalbeek (van het veldwater dat uit de Wezenhaag komt) vandaag geblokkeerd wordt. Buurtbewoners stellen voor dat nabij de parkeerplaatsen een betonnen greppel wordt aangelegd, zodat de afwatering van het veldwater opnieuw verzekerd is.

De inwoners van de Van Akenstraat stellen dat de overlast op de bovenvermelde locaties vanuit de riolering het gevolg is van de verkeerde koppeling onder de Brusselsesteenweg en dus van recente aard is. Recent onderzoek zou hebben aangetoond dat er wel degelijk iets mis is met de koppeling of dat er een zware verstopping is opgetreden. Zelf heb ik zaterdagmiddag kunnen vaststellen dat er op de Bruinborrebeek ter hoogte van de Beekweg geen stroming zat, wat gezien de zware regenval hoogst bizar was. Dit gedeelte van de Bruinborrebeek is trouwens erg onderkomen. Alles wijst erop dat de beek hier al lang niet meer werd gereinigd.

Ik heb begrepen dat het nog helemaal niet duidelijk is wanneer de Brusselsesteenweg zal worden heraangelegd en wanneer er bijgevolg opnieuw grondige werken kunnen plaatsvinden aan de riolering. Deze werken waren nochtans al gepland voor 2013. Het is niet duidelijk waarom het Vlaams Gewest blijft talmen.

De getroffen inwoners kunnen in afwachting van deze werken niet in onzekerheid blijven leven.

  1. Kan hoogdringend onderzocht worden waar de fouten met deze aankoppeling zitten, zodat er aan de inwoners correcte informatie kan worden verstrekt?
  2. Kan aan Aquafin en het Vlaams Gewest gevraagd worden om alvast al het nodige te doen om fouten of breuken tijdelijk te herstellen? Kunnen minstens eventuele verstoppingen worden aangepakt?
  3. Kan er bij het Vlaams Gewest en Aquafin worden aangedrongen om zo snel mogelijk met de geplande rioleringswerken en de heraanleg van de Brusselsesteenweg te starten, mede gelet op de aanzienlijke verzakkingen in de steenweg ter hoogte van de Maalbeek?
  4. Kan onderzocht worden of er, in afwachting van deze grote werken, in een weide stroomopwaarts langs de Bruinborrebeek grond kan worden afgegraven, zodat er tijdelijk een overstromingsbekken wordt gecreëerd en de druk op de woningen kan worden verminderd?
  5. Kan tenslotte dringend werk worden gemaakt van het schoonspuiten van de betrokken straten?

Met dank voor de snelle opvolging,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

092217

Facebooktwitter