Rijkenhoekstraat

Schriftelijke vraag. Betreft: Rijkenhoekstraat

Geachte Burgemeester,

Ik heb begrepen dat de afbraak van de voormalige Mamoet en van de twee aanpalende woningen en de heraanleg van het kruispunt met de Vilvoordsesteenweg, de aanzet zouden vormen voor een heraanleg van het wegdek en de riolering van de Rijkenhoekstraat.

De inwoners van deze straat hebben de voorbije dagen opnieuw last gehad van ernstige problemen met deze riolering. Zij zijn dan ook sterk vragende partij voor een snelle en definitieve oplossing.

  1. Kan u mij meedelen of dit inderdaad in de plannen voorzien is?
  2. Kan u meedelen wanneer de afbraak van de drie woningen en de heraanleg van kruispunt en omgeving voorzien zijn?
  3. Kan u meedelen welke initiatieven er in afwachting kunnen gebeuren inzake de wateroverlast bij de inwoners van deze straat (vanaf The Puller tot aan de Lierbaan)?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

092043

Facebooktwitter