Brusselse- en Wolvertemsesteenweg

Schriftelijke vraag. Betreft: Brusselse- en Wolvertemsesteenweg

Geachte burgemeester,

Het afwerken van de Wolvertemsesteenweg hangt samen met de heraanleg van de Brusselsesteenweg en de grondige waterwerken die daar gepland zijn.

Dit dossier hangt dan weer samen met de aanleg van een bufferbekken aan de Wolvertemsesteenweg tegenover de abdijmuur.

Opmerkelijk is de aanzienlijke vertraging die in deze dossiers inmiddels is opgelopen. Enige tijd geleden was nochtans gesteld dat de werken aan de Brusselsesteenweg voorzien waren voor 2013.

  1. Weet u waarom het Vlaams Gewest zulke grote vertraging heeft opgelopen bij de uitvoering van deze dossiers? Voor wanneer zijn deze werken nu gepland? Hoe lang zullen ze duren?
  2. Is er enige samenhang met de werken aan de stelplaats?
  3. Zijn er nog openbare onderzoeken voorzien? Zo ja, voor welke stukken en wanneer zijn deze gepland?
  4. Beschikt het gemeentebestuur over geactualiseerde of definitieve plannen en kunnen deze worden ingezien?
  5. Welke concrete kosten zijn er voorzien voor de gemeente Grimbergen zelf (bv bij de heraanleg van de Beiaardlaan)?
  6. Welke bedragen werden hiervoor voorzien? In welke periode zijn de werken in de Beiaardlaan voorzien?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

092153

Facebooktwitter