Bufferbekken

Schriftelijke vraag. Betreft: Bufferbekken

Geachte Burgemeester,

Het geplande nieuwe bufferbekken aan de Wolvertemsesteenweg zal blijkbaar een belangrijk deel van de parkzone tussen deze steenweg en de Rijkenhoek in beslag nemen.

  1. Bestaan hiervan reeds concrete plannen en kunnen deze worden ingezien?
  2. In welke fase zit deze procedure? Maken deze plannen nog het voorwerp uit van een openbaar onderzoek?
  3. Zal dit bufferbekken integraal bestaan uit een open, natuurlijke kom of zal het deels gaan om een gesloten bufferbekken in beton, zoals het bestaande bekken links van de geplande bufferzone?
  4. Wat is de voorziene oppervlakte van dit bekken en de voorziene diepte? Wat zal de totale capaciteit zijn?
  5. Wie is eigenaar van deze gronden? Zal er een onteigeningsprocedure moeten plaatsvinden? Wie zal moeten instaan voor het onderhoud van dit terrein?
  6. Is er, in de mate dat het om een natuurlijke kom gaat, een begroeiing voorzien van dit terrein? Wie staat desgevallend in voor de aanleg daarvan?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

092020

Facebooktwitter