Afwatering Keienberglaan

Geachte Burgemeester,

Ik werd aangesproken door verscheidene inwoners uit het begin van de Keienberglaan, die op 11 en 13 juli te kampen hadden met ernstige wateroverlast.

Zij stellen vragen bij het afwateringssysteem van de schaasput en de vijver aan de achterkant van de nieuwe woonblok naar het buffersysteem van Aquafin aan de overkant van de Maalbeek.

Dit buizen- en grachtensysteem loopt deels over privéterrein maar behoort minstens gedeeltelijk tot het publiek domein.

Omdat het water na de stortbuien van 11 en 13 juli slechts zeer traag wegtrok, vermoeden de buurtbewoners dat dit water niet langer via een ‘duiker’ onder de Maalbeek wordt getrokken, maar rechtstreeks in de Maalbeek uitkomt.
Wanneer deze beek overvol is, is er niet langer een afloop verzekerd, maar dreigt er integendeel water vanuit de Maalbeek in de tuinen te lopen.

Andere mogelijkheid is dat het systeem niet langer naar behoren functioneert en dat er zich een verstopping voordoet.

1. Wie is beheerder/eigenaar van dit systeem?
2. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van dit systeem? Wanneer werd het systeem het laatst nagekeken en onderhouden?
3. Wie is het aanspreekpunt hiervoor?
4. Wat is m.a.w. de rol van Aquafin in dit verhaal en wat is de rol van de gemeente?
5. Kan het systeem op zeer korte termijn worden onderzocht op zijn behoorlijke functionering?

Met dank voor nuttig gevolg?

Bart Laeremans

Reactie van de gemeente:

092104

Facebooktwitter