Water en riolering Groot-Molenveld

Schriftelijke vraag. Betreft: Water en riolering Groot-Molenveld

Geachte Burgemeester,

Ik werd gecontacteerd door inwoners uit de Groot-Molenveldlaan nr 60 en 62. Op twee plaatsen die vlak bij elkaar liggen werden er op korte tijd grote lekken in de waterleiding vastgesteld.

Het jongste lek werd zaterdag door de watermaatschappij gedicht. Door het ondergrondse lek was onder het voetpad een grote hoeveelheid aarde weggespoeld.

Blijkbaar is het nu aan de gemeente om het gat te komen dichten en het voetpad opnieuw aan te leggen.

  1. Klopt deze informatie? Wanneer zullen de gemeentediensten het nodige doen?
  2. Is het inderdaad zo dat deze waterleiding ernstige slijtage vertoont en op termijn (samen met de ontkoppeling van de riolering) integraal zal vervangen worden? Worden op dat moment ook alle andere nutsvoorzieningen vervangen en gehergroepeerd?
  3. Klopt het dat ook de riolering in deze straat ernstige slijtage vertoont, zoals was meegedeeld door de arbeiders van de watermaatschappij?
  4. Voor wanneer is de vervanging van de riolering en de ontdubbeling in deze straat voorzien?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Antwoord van de gemeente:

081901

Facebooktwitter