Wateroverlast Beigemsesteenweg

Geachte Burgemeester,

Ik werd aangesproken door een aantal families uit de Beigemsesteenweg (kasseigedeelte Beigem tussen de nummers 340 en 320), die de voorbije weken opnieuw met wateroverlast te kampen hadden.
Enerzijds spuit er rioolwater in de kelders van deze mensen, anderzijds staat de straat zelf geregeld blank, in die mate dat het water bij de mensen binnenloopt. Blijkbaar is de capaciteit van de riool in deze omgeving veel te beperkt.
Zoals bekend, valt een deel van het probleem te verklaren door de toevloed van water vanuit de velden via de Rotsartlaan.

1. Een deel van de overlast zou te maken hebben met de ongelukkige plaatsing van een verkeersdrempel in het begin van de Daalstraat. Deze zou te veel water tegenhouden, waardoor er in de Beigemsesteenweg een soort kom-effect wordt gecreëerd.

Kan dit worden nagekekenen? Kan de drempel worden aangepast of (beter nog) verplaatst?

2. Daarnaast blijkt de overloop naar de Gillebeek niet naar behoren te functioneren. De buurtbewoners vragen zich af of deze overloop gebreken vertoont en of de ingebuisde beek op deze locatie voldoende gereinigd is. Men vreest dat deze buis vol zit met slib. Twee jaar geleden reeds werd beloofd dat dit zou nagekeken worden. Ook zou hen een schets van het buizenstelsel bezorgd worden. Maar de buurtbewoners hebben daar niets meer van gezien of gehoord.
Wanneer werd de overloop en de ingebuisde beek voor het laatst nagekeken? Wat werd er toen vastgesteld? Kan dit grondig worden nagekeken en kunnen de buizen onderhouden en gereinigd worden, mocht dit recent niet gebeurd zijn?

Kan u mij een schets bezorgen van het buizenstelsel op deze locatie?

3. Volgens de inwoners zou de overstromingsbuffer die gecreëerd werd verder stroomafwaarts langs de Gillebeek tot op heden niet gefunctioneerd hebben. Men veronderstelt dat de oorzaak ligt bij de gebrekkige aanvoer en bij enkele verstoppingen, onder meer ter hoogte van de Beigemsesteenweg.

Kan u bevestigen dat deze buffer inderdaad nog niet gebruikt werd? Hoe verklaart men dit?

4. De inwoners stellen voor dat een wachtbekken zou gecreëerd worden in de (met bomen beplante) zone tussen de steenweg en de sportvelden. Ik heb laten verstaan dat een echt bufferbekken wellicht maar mogelijk is in het kader van de heraanleg van de steenweg en bij de ontdubbeling van de riolering. Toch lijkt het mij nuttig dat er in afwachting op deze locatie een gracht zou worden gegraven, die overtollig water minstens tijdelijk kan opvangen.

Kan dit worden onderzocht?

Voor wanneer is de heraanleg van de Beigemsesteenweg gepland?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

091353

091428

091440

091500

Facebooktwitter