Vuilbakken voor hondenpoepzakjes

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Schriftelijke vraag

Burgers zijn medeverantwoordelijk voor het schoonhouden van de gemeente. Hondenpoep is voor veel inwoners van onze gemeente, en dan voornamelijk Strombeek-Bever, al jaren een bron van ergernis. Het is niet alleen vies en onhygiënisch, het vormt ook een risico voor de gezondheid. Wanneer men in aanraking komt met hondenpoep kan men besmet raken met de hondenspoelworm. Een infectie met de hondenspoelworm kan leiden tot griepachtige klachten en in ernstige gevallen tot hersenvlies- of oogontsteking.

Hondeneigenaars, die plichtsbewust de poep van hun hond opkuisen, weten evenwel vaak geen blijf met het gevulde hondenpoepzakje. Er zijn geen vuilbakken in de buurt en het zakje mee huiswaarts nemen om het dan in de vuilbak te smijten, is ook niet altijd even handig. Velen van deze hondeneigenaars wonen namelijk in een appartement. De ophaling van de rode zakken is wekelijks waardoor deze zakken al na enkele dagen een aardig geurtje beginnen te krijgen.

Om de strijd tegen hondenpoep aan te pakken en de problemen voor de hondeneigenaars te verlichten, zou het handig zijn mochten er hondenpoepvuilbakjes geplaatst worden verspreid over de gemeente.

Bijgevoegd een foto ter illustratie. De hondenpoepbuis zoals in de gemeente “De Panne” beschermt tegen het ingooien van allerlei afval andere dan hondenpoepzakjes.

Graag had ik dan ook geweten of de gemeente wenst in te gaan op de vraag van de hondeneigenaars om dergelijke vuilbakjes te plaatsen in onze gemeente Grimbergen?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Foto:

Antwoord van de gemeente:

Facebooktwitter