Onkruid hoek Van Akenstraat en Brusselsesteenweg

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Schriftelijke vraag

Graag zou ik wil melden dat op de hoek met de Van Akenstraat en de Brusselsesteenweg het onkruid op sommige plaatsen 1,5 meter hoog staat.

Als bijlage kan u 2 foto’s vinden.

Is dit perceel van de gemeente? Zo ja, kan de bevoegde dienst dit stukje proper maken aub? Indien niet, is dit grond van de maatschappij De Lijn? Als dit het geval is, kan de gemeente vragen aan De Lijn om dit perceel op regelmatige basis proper te houden aub?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Foto 1:

Foto 2:

Antwoord van de gemeente:

Facebooktwitter