[PM] Vernieuwing kijkt uit naar nieuwe versie mobiliteitsplan

Tijdens de Grimbergse gemeenteraadscommissie ‘Infrastructuur en Omgeving’ van 18 maart zal het herziene mobiliteitsplan voor Strombeek besproken worden.
Vernieuwing hoopt ten stelligste dat rekening gehouden werd met haar opbouwende bedenkingen.

Na de verschillende vergaderingen in januari, bezorgden we (gemeenteraadsleden Karlijne Van Bree en Luk Raekelboom en talrijke inwoners) immers een uitgebreid document aan de dienst Mobiliteit.

Vernieuwing kon nog geen versie van dit herziene plan inkijken maar we kijken ernaar uit dat er met onderstaande punten rekening gehouden wordt:

Het is duidelijk dat men met het circulatieplan het sluipverkeer wil aanpakken om zo de leefbaarheid te verhogen. Het voorstel heeft echter ook een zware impact op de Strombeekse handelaars en inwoners. Men moet hierbij een evenwicht trachten te vinden tussen de lasten (enkele uren sluipverkeer ’s morgens en mogelijk ook ’s avonds, handelszaken die mogelijk minder klanten krijgen, moeilijke bereikbaarheid van handelszaken en woningen) en de lusten (geen doorgaand verkeer meer).
Voor sommige sectoren hebben we dan ook een aantal alternatieven voorgesteld.

Wat het parkeerbeleid betreft, menen we dat met een aantal demografische en commerciële aspecten rekening gehouden moet worden. Vooreerst moeten de handelaars en openbare diensten gemakkelijk bereikbaar blijven met de wagen voor de minder mobiele mensen. Het overgrote deel van de winkels is van ‘functionele aard’ (bakkers, slagers, …) en bezoekt men ‘op weg naar’ zijn volgende bestemming. Bovendien en zeker indien men jonge gezinnen wil aantrekken in Strombeek zal men er rekening moeten mee houden dat de meeste jonge mensen hun kinderen naar school brengen en van daar met de (firma)wagen verder rijden naar hun werk. Ze zullen niet eerst hun kind met de fiets of te voet naar school brengen en dan terugkeren om hun wagen te nemen…. Alhoewel we er van dromen dat Strombeek zo veilig wordt dat je kinderen tussen 3 en 12 jaar alleen naar school kan sturen, de realiteit vandaag is anders….

Tenslotte blijven we pleiten voor een aanpak van de parkeerproblematiek door het bouwen van een ondergrondse parking, in samenwerking met privé-investeerders. Dat zou de parkeerperikelen aan het Cultuurcentrum sterk kunnen verminderen.

Vernieuwing is alvast tevreden dat het aspect openbaar vervoer reeds besproken werd met De Lijn en dat De Lijn met een aantal voorstellen kwam, maar het is duidelijk dat deze nog verder verfijnd moeten worden.

Vernieuwing hoopt dat de nieuwe voorstellen een goede stap zullen zijn in de richting van een aangenamer en groener Strombeek. Hoe dan ook pleiten we ervoor dat de uitgewerkte voorstellen aan de bevolking worden voorgelegd.

Meer info:

Gemeenteraadslid Karlijne Van Bree – 0474 93 12 19
Gemeenteraadslid Luk Raekelboom – 0495 90 16 84

Facebooktwitter