[EA] Het beter afstemmen op elkaar van de culturele activiteiten in Grimbergen

Extra agendapunt gemeenteraad 27 maart 2014

Onlangs hebben we moeten vaststellen dat er in onze gemeente op dezelfde avond (15 maart) niet alleen twee fanfareconcerten plaatsvonden, meer bepaald in Humbeek en de Borcht, maar ook nog eens een concert van het Humbeekse zangkoor. Dit is natuurlijk te veel van het goede. Op die manier werft men van mekaar af.

Hier zijn duidelijk vooraf onvoldoende afspraken gemaakt. Dit werk lijkt ons een taak voor de nieuwe cultuurcoördinator. Het zou tot haar vaste takenpakket moeten behoren dat zij alle cultuurorganisaties van Grimbergen contacteert en bevraagt over hun termijnplanning. Bij belangrijke overlappingen kan zij dan een bemiddelende rol spelen. Op deze wijze kunnen de activiteiten beter op mekaar afgestemd worden en kunnen we streven naar een maximaal rendement. Ook kan de promotie via de gemeentelijke kanalen dan beter voorbereid en verzorgd worden.

Tegelijk zou zij er naar moeten streven dat de Grimbergse verenigingen meer met mekaar zouden samenwerken, b.v. bij jubileumfeesten of in het kader van Grimbergse evenementen zoals de 11-juli-viering. De recente feestelijkheden n.a.v. 175 jaar KHSC Humbeek hebben nog maar eens bewezen hoe verrijkend zulke samenwerking kan zijn.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen vraagt de schepen van cultuur om samen met de nieuwe cultuurcoördinator werk te maken van een betere afstemming van de Grimbergse culturele activiteiten op mekaar, door tijdig met alle cultuurverenigingen contact te leggen.

Tevens moet het tot het vaste takenpakket behoren van de cultuurcoördinator om de samenwerking tussen de Grimbergse verenigingen te stimuleren en deze beter te betrekken bij de Grimbergse evenementen.

Bart Laeremans

De reactie van cultuurschepen Van Godtsenhoven (Groen) was teleurstellend: volgens hem bewees de opkomst bij elk van deze manifestaties op 15 maart dat er helemaal geen probleem is. Mensen van de Borgt zouden niet naar Humbeek gaan en omgekeerd. Bovendien gaat het om een cultuurbeleidscoördinator en niet om een cultuurcoördinator. Moet dus vooral het beleid bijstaan. Niet zozeer de verenigingen.
Voorts is het college van oordeel dat het al veel doet om de verenigingen te laten samenwerken.
Dit antwoord typeert de zelfgenoegzaamheid van het Grimbergse schepencollege. In Grimbergen is er ook op het vlak van cultuur meer mogelijk dan we vandaag zien; maar daarvoor is er natuurlijk een tikkeltje ambitie nodig.

Facebooktwitter