[EA] Actieplan voor de ondersteuning van buurt-informatienetwerken in onze gemeente

Extra agendapunt gemeenteraad 27 februari 2014

Het aantal buurtinformatienetwerken (BIN’s) is de voorbije 7 jaar verdubbeld in Vlaanderen. Ons land telt nu 574 BIN’s met alles samen zo’n 45.000 leden. Na 20 jaar activiteit wordt de werking van deze BIN’s als erg positief beoordeeld. Er wordt meestal goed en constructief samengewerkt met de lokale politie. De aanwezigheid van deze BIN’s heeft een remmende werking op het aantal inbraken.

De meeste BINS’s bevinden zich in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, met name in de meest inbraakgevoelige gebieden daar. In de Vlaamse Rand rond Brussel ligt het aantal inbraken eveneens erg hoog, maar dit heeft nauwelijks geleid tot de oprichting van BIN’s. Grimbergen telt er zelfs geen enkele.

Zeker nu het aantal inbraken in onze gemeente opnieuw toeneemt, is het wenselijk dat alle nuttige initiatieven worden gesteund die inbrekers kunnen ontmoedigen. Het zou dan ook goed zijn dat handelaars of inwoners die plannen zouden koesteren om met zo’n BIN te starten, aangemoedigd zouden worden.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen draagt het schepencollege op een actieplan uit te werken voor de ondersteuning van buurtinformatienetwerken in onze gemeente:

– Bij politiezones met goed functionerende BIN’s wordt informatie ingewonnen over de praktische werkwijze van zulke BIN’s, over de mogelijke kosten en over de wijze van samenwerking met de politie.

– Via het gemeentelijk informatieblad en via de website van de politie wordt vervolgens praktische informatie verspreid over opzet en werkwijze van zo’n BIN en worden geïnteresseerde inwoners, in de eerste plaats de handelaars, opgeroepen om zich te melden.

– Tegelijk worden binnen de politie enkele contactpersonen (wijkagenten?) aangeduid die bij de geïnteresseerden thuis extra informatie kunnen bezorgen.

– Tevens wordt een budget voorzien voor de kosten die met de oprichting en de werking van zo’n BIN-systeem gepaard kunnen gaan.

Bart Laeremans
Gemeenteraadslid

Reactie op de gemeenteraad:

We kregen een uitgebreide uitleg hierover van de korpschef. Die heeft naar aanleiding van ons voorstel een bevraging gedaan bij de omliggende politiezones. In de zone AMOW is er een variante actief, een Veiligheids Informatie Netwerk (VIN) actief, waar de wijkagent een centrale rol speelt. AMOW wil dit verder uitbreiden.

In de zone KLM is er een handelaars Informatie Kruispunt Actief (H.I.K), een netwerk van lokale handelaars.

In de zone VIMA is er een BIN actief met de handelaars van Vilvoorde-ccentrum. Blijkbaar functioneert dit niet optimaal.

De korpschef is geen tegenstander van de invoering van zo’n BIN, maar stelt dat dit van onder uit moet komen, van de bewoners en handelaars zelf dus. De invoering is momenteel niet voorzien in het lokale veiligheidsplan, maar men staat open voor initiatieven.

Intussen wil de politie zo veel mogelijk inzetten op communicatie met de bevolking via diverse kanalen, ook via de sociale media, zodat de mensen sneller geneigd zijn de politie te contacteren.

Na dit antwoord hebben we niet aangedrongen op de onmiddellijke stemming over ons voorstel. Wel vroegen we om meer ruchtbaarheid te geven aan de wettelijke mogelijkheden, via het gemeentelijke infoblad en de lokale websites, zodat de geïnteresseerde inwoners worden aangemoedigd om een BIN op te richten.

Facebooktwitter