[EA] Plannen voor de Westvaartdijk

Extra agendapunt gemeenteraad 27 februari 2014

We vernamen op 21 februari via Radio 2 dat er mogelijk enige beweging zit in het dossier van de Westvaartdijk ter hoogte van de wijk Borcht. De NV Zeekanaal zou bereid zijn de werken voor de grondige heraanleg op zich te nemen. Alleen zijn zij niet bereid deze kosten op zich te nemen en is niet duidelijk wie dat wel zal doen.

Tegelijk kwam in het nieuws dat er de voorbije jaren een 16-tal wagens ter hoogte van de Westvaartdijk in het kanaal terecht kwamen. Er is dus nood aan een behoorlijke afrastering, minstens ter hoogte van het kruispunt met de Fabrieksweg.

Het is wenselijk dat we een stand van zaken te horen krijgen over dit dossier.

Voorstel

De Gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege een antwoord verstrekt op de volgende vragen:

1. Welke gesprekken zijn er de voorbije maanden nog gevoerd over de heraanleg van de Westvaartdijk? Welke resultaten hebben deze gesprekken opgeleverd?

2. Welke engagementen wil de NV Waterwegen en Zeekanaal nemen? Welk deel van de financiële last willen zij op zich nemen?

3. Heeft het gemeentebestuur zelf ook een aantal financiële engagementen genomen? Zo ja, welke?

4. Tot welke inspanningen is de Vlaamse overheid bereid?

5. Hoeveel wagens zijn er de voorbije 10 jaar in het kanaal terecht gekomen aan de Westvaartdijk tussen Verbrande Brug en Borcht? Hoeveel doden zijn er daarbij gevallen?

6. Welke oplossingen zijn er voor dit probleem? Waarom wordt er op de gevaarlijkste plaatsen geen afrastering geplaatst? Wat is de kostprijs hiervan en wie zou dit moeten betalen?

Bart Laeremans
Gemeentaraadslid

Facebooktwitter