Verhuis Turks Cultuurcentrum

Geachte Burgemeester,

Ik contacteer u inzake de plannen voor de mogelijke verhuis van het Turks Cultuurcentrum van de Villegasstraat naar de Grimbergsesteenweg.

1. Graag had ik vernomen of dit voormalig handelshuis zonder meer kan ingericht worden als cultuurcentrum en gebedshuis dan wel of er hiervoor een bestemmingswijziging moet plaatsvinden.
Werd het schepencollege reeds gevraagd om zich hierover uit te spreken?

2. Zijn er andere zaken waarover het schepencollege zich moet uitspreken, bv de brandveiligheid?

3. Weet u iets meer over de bruikbare oppervlakte van het handelspand in de Grimbergsesteenweg en de oppervlakte in de Villegasstraat?

4. Kan u mij meedelen wie de initiatiefnemers en de financiers zijn? Vaak wordt vastgesteld dat de financier en inrichtende macht de Turkse staat zijn en dat het betrokken gebedshuis ressorteert onder het Turks ministerie van religieuze zaken. Heeft u ter zake meer informatie?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Antwoord van de gemeente:

HICRET

Facebooktwitter