Wegwijzers op- en afritten R0 Grimbergen

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Op 11 november 2014 had ik onderstaand schrijven gericht aan de gemeente. Hierop kreeg ik het antwoord dat de aangehaalde wegwijzers eigendom zijn van het Gewest – dienst Wegen en Verkeer en dat zij instaan voor het onderhoud. Mijn vraagstelling zou door de gemeente zijn doorgestuurd naar het Gewest. Spijtig genoeg heb ik nooit een reactie ontvangen van deze dienst en is de situatie van deze wegwijzers nog steeds dezelfde.

SV van 11 november 2014:

Aan de op- en afrit van de snelweg hangen wegwijzers om de bestuurders de weg te wijzen naar een stad of gemeente. Tijdens de nacht zijn deze zelfs verlicht om het voor de automobilisten zo goed mogelijk leesbaar te maken. Spijtig genoeg zijn deze wegwijzers in zeer slechte staat.

Enkele wijzers zijn gedeeltelijk of helemaal niet meer verlicht, zoals u kunt zien op de verschillende foto’s onderaan. Sommige wijzers zijn zelfs in dermate slechte toestand dat het plastieken plaatje waarop de gemeente of stad geschreven staat, verdwenen is.

Kunt u aan de bevoegde diensten van het gewest vragen om deze wegwijzers te herstellen aub?

Tijdens het maken van deze foto’s viel mijn oog ook op een rioleringsputje aan de rechter zijde net voor de brug komende van Laken richting Grimbergen. Hier ontbreekt een rooster (zie laatste foto) waardoor het zeer gevaarlijk is voor wagens indien zij hierin terecht zouden komen met hun wiel(en) maar ook voor personen die daar uit hun wagen zouden stappen. Kan men ook dit herstellen aub?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Foto’s wegwijzers:

2014-11-08 00.43.44

2014-11-08 00.46.56

2014-11-08 00.49.34

2014-11-08 00.49.43

2014-11-08 00.53.24

2014-11-08 00.43.58

Foto rioleringsputje:

2014-11-08 00.50.44

Antwoord van Wegen en verkeer Vlaams-Brabant:

Beste Raekelboom Luk,

Als reactie op uw melding van een knelpunt via het Meldpunt Wegen (referentie : WVB-2016-post-00008) op volgende locatie :

A12
Grimbergen
Vlaams-Brabant

Melden we u het volgende :

Betreft: R0 Grimbergen – Inwendig verlichte wegwijzers
Ons kenmerk: wvb-2016-post-8

Wij hebben uw melding van 29 april 2016 betreffende de hierboven vermelde aangelegenheid in goede orde ontvangen.

Onze dienst zal de oude inwendig verlichte wegwijzers waarnaar u verwijst op termijn vervangen door reflecterende exemplaren.

Ik zou u willen bedanken voor het melden van de problemen. Door deze opmerkingen en de regelmatige inspecties, uitgevoerd door onze afdeling, proberen we de wegen in een zo goed mogelijke staat te bewaren.

Met vriendelijke groeten,

i.o. ir. Tim Lonneux
afdelingshoofd

Facebooktwitter